Odsjeci

Akademiju čine šest specifičnih odsjeka sa većim brojem izbornih predmeta, koji u suštini sa dobrom organizacijom omogućavaju unutarnju prohodnost studenata:

  • Nastavnički Odsjek
  • Odsjek slikarstvo
  • Odsjek kiparstvo
  • Odsjek grafika
  • Odsjek grafički dizajn
  • Odsjek produkt dizajn

Svaki od ovih odsjeka osposobljava studente za određenu umjetničku djelatnost na način koji zadovoljava evropske kriterije umjetničke edukacije. Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu je školske 2006/2007 godine pristupila bolonjskom sistemom školovanja 4+1 (dodiplomski/bachelor- četiri godine i diplomski/master -jedna godina).