Grafika

Na Odsjeku grafika izučavaju se sve tradicionalne tehnike umjetničke grafike, a studenti u svom radu primjenjuju i mogućnosti digitalnog tiska i drugih suvremenih medija. Studij kroz sveobuhvatan nastavni proces studentima pruža mogućnost sticanja kvalitetne naobrazbe unutar polja umjetnosti multioriginala. Obavezni nastavni program na Odsjeku grafika podrazumijeva: crtanje, osnove grafičkog izraza, visoki tisak, duboki tisak, grafičku tehnologiju, litografske tehnike i duboki tisak, miješane grafičke tehnike, večernji akt, kreativni crtež akta, slikanje, likovnu formu, plastičnu anatomiju, likovnu tehnologiju, osnove fotografije, historiju umjetnosti, estetiku i likovnu estetiku. Struktura Odsjeka grafika zadovoljava zahtjeve bolonjskog procesa u smislu individualnog odabira izbornih predmeta, pa studenti imaju mogućnost zadovoljiti interesovanja iz različitih umjetničkih i teorijskih oblasti. Studenti se osposobljavaju za profesionalnu izlagačku aktivnost, te primjenu znanja u širokom spektru kreativnih, primijenjenih i komercijalnih, mogućnosti vezanih za likovnu umjetnost, od umjetnosti multioriginala do digitalnog vizualnog oblikovanja. Također, a u ovisnosti od odabira izbornih predmeta, stiču se kompetencije za učešće u nastavi i pedagoškom odgoju.

 

Ciklusi

Akademsko Osoblje

Vanredni profesor

Prof. mr.

Docent

Doc. dr.
Doc. mr.

Asistent

Profesor Emeritus

Prof. dr.
Prof. dr.
Prof. mr.

In Memoriam

Prof. dr.
Prof. dr.
MD PhD
Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.

Projekti / Saradnja

Nagrade / Priznanja