Kiparstvo

Kiparski odsjek insistira na realizaciju nastavnog plana i programa čiji je cilj proširiti spoznajne i kreativne mogućnosti studenata sa naglaskom na individualni senzibilitet svakog pojedinca.

Savladavanje medija je jedna od bitnih komponenti u stvaralačkom procesu. Pored konceptualnih polazišta potrebna su i savladavanja samog procesa materijlizacije likovne ideje. Program uključuje i razvijanje sposobnosti za eksperiment kao najadekvatniji metod verifikacije metode istraživanja.

U svom sveobuhvatnom zahvatu kiparstvo problematizira kiparski zanat, što bi u jednoj slobodnoj analogiji sa jezikom predstavljalo kiparsku leksiku i kiparsku gramatiku.

Ciklusi

Akademsko Osoblje

Redovni profesor

Prof. mr.
Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.

Vanredni profesor

Prof. mr.

Docent

Doc. dr.
Doc. mr.
Doc. mr.

Viši asistent

Mr.
M.A.

Profesor Emeritus

Prof. dr.
Prof. dr.
Prof. mr.

In Memoriam

Prof. dr.
Prof. dr.
MD PhD
Prof. mr.
Prof. dr.

Projekti / Saradnja

Nagrade / Priznanja