Nastavnički odsjek

Nastavnički odsjek, kao matični odsjek Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, osnovan je 1972. godine. Iz ovog odsjeka su nastali svi drugi odsjeci koji danas čine Akademiju likovnih umjetnosti. Primarna funkcija Nastavničkog odsjeka je rad na obrazovanju umjetnika-pedagoga. U skladu s tim, nastavni program je koncipiran kao spoj teorijskih predavanja, sa naglaskom na pedagošku grupu predmeta i praktične odnosno umjetničke nastave u domenu klasičnog likovnog obrazovanja (crtanje, slikanje, grafika i kiparstvo). Polazna tačka ovog programa je osposobljavanje studenata za samostalno izvođenje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama. Istovremeno program ne zanemaruje razvoj kreativnih sposobnosti i individualnih sklonosti studenata koji se usmjeravaju ka iznalaženju vlastitih rješenja u umjetničkom djelovanju. Nakon završene četiri godine student stiče diplomu Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti - Edukacija likovnih umjetnosti. Od akademske 2012./2013. godine započinje novoosnovani Master studij na Nastavničkom odsjeku koji ima za cilj dodatno usavršavanje umjetnika-pedagoga.

Ciklusi

Akademsko Osoblje

Redovni profesor

Prof. mr.
Prof. mr.
Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.

Vanredni profesor

Prof. mr.
Prof. dr.

Docent

Doc. dr.

Viši asistent

Mr.
M.A.

Profesor Emeritus

Prof. dr.
Prof. dr.
Prof. mr.

In Memoriam

Prof. dr.
Prof. dr.
MD PhD
Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.

Projekti / Saradnja

Nagrade / Priznanja