Nastavnički odsjek

Kao matični odsjek Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavnički odsjek, osnovan je 1972. godine. Interdisciplinarni karakter studijskog programa studentima/cama omogućava razvoj ključnih kompetencija, koje predstavljaju osnovu za profesionalizam, inovativnost i originalnost u razvijanju i primjeni ideja i koncepata, kako u umjetničkoj tako i likovno-pedagoškoj praksi. Stečene kompetencije moći će koristiti za sistemsko razumijevanje kompleksnih ideja i procesa, integriranje znanja iz odabrane likovne/vizuelne discipline i metodike nastave likovne umjetnosti i likovne kulture. Studenti/ice će biti osposobljeni da stečene vještine primjene u susretu sa novim izazovima i u okviru šireg interdisciplinarnog konteksta, a sve sa svrhom poboljšanja kvalitete vlastitih stvaralačkih strategija te praktičnih i teorijskih znanja u kontekstu podučavanja. Usvojiti će profesionalne vrijednosti, odnosno sistem uvjerenja i stavova u kontekstu škole, globalne i lokalne zajednice, te opredjeljenje za kritičko sagledavanje uloge nastavnika/ica likovne umjetnosti i likovne kulture sa svim društvenim i moralnim odgovornostima. Interdisciplinarnost studijskog programa Nastavničkog odsjeka, koji od akademske 2019/2020. godine djeluje kao sadržajno integrirani studij, vidljiva je kroz susret različitih oblasti i disciplina, kao što su: slikarstvo, kiparstvo, grafika, likovna forma, metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture, teorija umjetnosti, historija umjetnosti, estetika, pedagogija, psihologija, didaktika, inkluzivno obrazovanje, i dr., gdje sadržaji navedenih kolegija omogućavaju i podstiču dalji razvoj umjetničke i likovno-pedagoške misli. Nakon završenog studija, studenti/ice su osposobljeni za djelovanje na širokom polju umjetničkog i likovno-pedagoškog rada. Uz ključne kompetencije za odgojno-obrazovni rad na svim nivoima obrazovanja (osnovno, srednje i visoko obrazovanje), studenti/ice su osposobljeni za samostalni umjetnički i istraživački rad, kao i za rad u institucijama kulture i strukovnim udruženjima. Temeljne kompetencije se proširuju u skladu sa položenim izbornim predmetima.

Ciklusi

Akademsko Osoblje

Redovni profesor

Prof. mr.
Prof. mr.
Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.

Vanredni profesor

Prof. mr.
Prof. mr.
Prof. dr.

Docent

Doc. dr.

Profesor Emeritus

Prof. dr.
Prof. dr.
Prof. mr.

In Memoriam

Prof. dr.
Prof. dr.
MD PhD
Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.

Projekti / Saradnja

Nagrade / Priznanja