Produkt dizajn

U okviru studija na Odsjeku produkt dizajn studenti izučavaju univerzalne principe oblikovanja kroz projekte i zadatke različitog karaktera, sa posebnim naglaskom na proces dizajna. Kroz konkretne projekte nastoji se uspostaviti suradnja s industrijom i zanatstvom, pripremajući na taj način studente za samostalnu profesionalnu praksu. Studij Produkt dizajna studentima pruža širok uvid u područje likovnih umjetnosti i kulture dizajna, potičući kreativnost, analitičku i sintetičku sposobnost i razvijanje kritičkog diskursa. Studij potiče individualnost, traženje i razvijanje vlastitog izraza u rasponu od industrijskog proizvoda, imajući u vidu kontekst u kome proizvod nastaje i u kome će biti korišten, do unikatnog proizvoda koji je izraz vlastite umjetničke vizije. Obavezni nastavni predmeti na Odsjeku su: osnove dizajna, industrijsko oblikovanje, unikatno oblikovanje, teorija prostora sa nacrtnom geometrijom, teorija prostora, crtanje, tehnologija, tehnološki sistemi, osnove fotografije, modeliranje, ergonomija, informatika, historija umjetnosti, razvoj oblikovanja, marketing, sociologija dizajna, estetika i industrijska estetika. Studij na Odsjeku produkt dizajn istraživačkim radom stimulira kreativni napor studenta ‘od analize do sinteze’, primjenjujući tehničko-tehnološki razvoj u tržišnom i društveno-kulturnom kontekstu, s ciljem osposobljavanja studenata za rad na različitim projektima iz oblasti produkt dizajna.

Ciklusi

Akademsko Osoblje

Redovni profesor

Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.

Vanredni profesor

Prof. mr.

Docent

Doc. mr.
Doc. dr.

Profesor Emeritus

Prof. dr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.

In Memoriam

Prof. dr.
MD PhD
Prof. dr.

Projekti / Saradnja

Nagrade / Priznanja