Produkt dizajn

Odsjek za produkt dizajn na ALU Sarajevo pruža dodiplomski i postdiplomski studij. U okviru dodiplomskog studija studenti izučavaju univerzalne principe oblikovanja, kroz niz projekta i zadataka različitog karaktera, sa posebnim naglaskom na proces dizajna.

Kroz konkretne projekte nastoji se uspostaviti suradnja sa industrijom i zanatstvom, pripremajući na taj način studente za profesionalnu praksu.

Studij produkt dizajna u okviru Akademije likovnih umjetnosti je specifičan, na način da studentima pruža širok uvid u područje umjetnosti i područje kulture dizajna, potičući na taj način kreativnost, analitičku i sintetičku sposobnost i razvijajući kritički diskurs.

Studij dizajna razvija slobodu mišljenja, na razini studija umjetnosti ali u isto vrijeme uzima u obzir zahtjeve koje pred dizajnera postavlja društvo i mogućnosti koje pruža industrija.

Studij potiče idividualnost, traženje i razvijanje vlastitog izraza u rasponu od industrijskog proizvoda, imajući u vidu kontekst u kome proizvod nastaje i u kome će biti korišten, do unikatnog proizvoda koji je izraz vlastite artističke vizije.

Ciklusi

Akademsko Osoblje

Redovni profesor

Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.

Vanredni profesor

Docent

Doc. mr.
Doc. dr.

Profesor Emeritus

Prof. dr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.

In Memoriam

Prof. dr.
MD PhD
Prof. dr.

Projekti / Saradnja

Nagrade / Priznanja