Slikarstvo

Kroz realizaciju nastavnih programa na Odsjeku slikarstvo cilj je proširiti spoznajne, kreativne i tehnološke mogućnosti svakog studenta sa naglaskom na njegov individualni senzibilitet i kreativne intencije. Upotrebom savremenih materijala i istraživanjem novih koncepcija u organizaciji likovnih elemenata, te preispitivanjem njihovog odnosa sa tradicijom klasičnog slikarstva, cilj je formirati lični likovni izraz i omogućiti kompleksnije razumijevanje fenomena slike u širem smislu. Obavezni nastavni plan i program obuhvata predmetna područja kao što su crtanje, slikanje, večernji akt, slikarska tehnologija, likovna forma, anatomija za umjetnike, historija umjetnosti, estetika, likovna estetika i tehnologija zidnog slikarstva (fresko, mozaik, zgrafitna dekoracija). Struktura studijskog programa Odsjeka slikarstvo omogućava studentima, u duhu bolonjskog procesa, samostalni odabir različitih izbornih predmeta poput onih iz oblasti historije i teorije umjetnosti, kao i sticanje znanja i razvijanje vještina iz područja multimedijā. Tijekom studija studenti stiču temeljne kompetencije za samostalni umjetnički rad, te za rad u institucijama kulture i strukovnim udruženjima.

Ciklusi

Akademsko Osoblje

Redovni profesor

Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.

Vanredni profesor

Prof. mr.

Docent

Doc. dr.

Profesor Emeritus

Prof. dr.
Prof. dr.
Prof. mr.

In Memoriam

Prof. dr.
Prof. dr.
MD PhD
Prof. mr.
Prof. dr.

Projekti / Saradnja

Nagrade / Priznanja