Slikarstvo

Dodipilomski studij na Odsjeku slikarstvo traje četiri godine i usklađen je sa principima bolonjskog procesa.
Kroz realizaciju nastavnih programa cilj je proširiti spoznajne, kreativne i tehnološke mogućnosti studenata sa naglaskom i poštivanjem individualnog senzibiliteta i kreativne intencije svakog pojedinca.
Upotreba savremenih materijala i koncepcija te preispitivanje njihovog odnosa sa klasičnom slikarskom građom, kao i istraživanje novih koncepcija u organizaciji likovnih elemenata ima za cilj formiranje ličnog likovnog stava i kompleksnijeg razumjevanja fenomena slike u najširem smislu. Struktura odsjeka zadovoljava zahtjeve bolonjskog procesa i u smislu uključivanja izabranih predmeta pa studenti imaju mogućnost zadovoljiti interesovanja iz domena istorije i teorije umjetnosti kao i stjecanje znanja i razvijanje vještina iz područja multimedija.

Ciklusi

Akademsko Osoblje

Redovni profesor

Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.

Vanredni profesor

Prof. mr.

Docent

Doc. dr.

Viši asistent

Mr.
M.A.

Profesor Emeritus

Prof. dr.
Prof. dr.
Prof. mr.

In Memoriam

Prof. dr.
Prof. dr.
MD PhD
Prof. mr.
Prof. dr.

Projekti / Saradnja

Nagrade / Priznanja