I ciklus (2012/2013) - Odsjek slikarstvo

Trajanje programa: 8 semestara (četiri godine)

Akademsko zvanje: Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti - slikarstvo

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: Obim studijskog programa iznosi 60 (E)CTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru. Dodiplomski studij za sticanje diplome traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 (E)CTS studijskih bodova.

I semestar:

 • Crtanje I, 14 ECTS, obavezni
 • Večernji akt I, 6 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti I, 4 ETCS, obavezni
 • Plastična anatomija I, 2 ECTS, obavezni
 • Likovna forma I, 2 ECTS, obavezni
 • Teorija prostora, 2 ECTS, obavezni

II semestar:

 • Crtanje II, 12 ECTS, obavezni
 • Večernji akt II, 6 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti II, 4 ETCS, obavezni
 • Plastična anatomija II, 2 ECTS, obavezni
 • Likovna forma II, 2 ECTS, obavezni
 • Slikarska tehnologija I, 4 ECTS, obavezni

III semestar (studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta):

 • Crtanje - veliki akt I, 12 ECTS, obavezni
 • Večernji akt III, 6 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti III, 4 ECTS, obavezni
 • Slikarska tehnologija II, 4 ECTS, obavezni
 • Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I, 2 ETCS, izborni
 • Modelovanje I, 2 ECTS, izborni
 • Grafičke tehnike I, 2 ECTS, izborni
 • Engleski jezik I, 2 ECTS, izborni

IVsemestar (studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta):

 • Crtanje - veliki akt II, 12 ECTS, obavezni
 • Večernji akt IV, 6 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti IV, 4 ECTS, obavezni
 • Tehnologija zidnog slikarstva, 4 ECTS, obavezni
 • Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II, 2 ECTS, izborni
 • Modelovanje II, 2 ECTS, izborni
 • Grafičke tehnike II, 2 ECTS, izborni
 • Engleski jezik II, 2 ECTS, izborni

V semestar(studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta):

 • Slikanje I, 12 ECTS, obavezni
 • Večernji akt V, 6 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti XX vijek I, 4  ECTS, obavezni
 • Estetika I, 4  ECTS, obavezni
 • Uvod u interaktivnu multimedijuI, 2 ECTS, izborni
 • Kiparstvo I, 2 ECTS, izborni
 • Grafičke tehnike III, 2 ECTS, izborni

VI semestar (studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta):

 • Slikanje II, 12  ECTS, obavezni
 • Večernji akt VI, 6  ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti XX vijek II, 4  ECTS, obavezni
 • Estetika II, 4  ECTS, obavezni
 • Uvod u interaktivnu multimediju II, 2 ECTS, izborni
 • Kiparstvo II, 2 ECTS, izborni
 • Grafičke tehnike IV, 2 ECTS, izborni

VII semestar (studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta)::

 • Slikanje III, 14 ECTS, obavezni
 • Večernji akt VII, 8 ECTS, obavezni
 • Likovna estetika I, 4  ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti – savremena BH umjetnost I, 2 ECTS, izborni
 • Kiparstvo III, 2 ECTS, izborni
 • Grafičke tehnike V, 2 ECTS, izborni
 • Metodika likovnog odgoja III, 2 ECTS, izborni

VIII semestar (studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta)::

 • Slikanje IV, 8 ECTS, obavezni
 • Večernji akt VIII, 6 ECTS, obavezni
 • Likovna estetika II, 4  ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti – savremena BiH umjetnost II, 2 ECTS, izborni
 • Kiparstvo IV, 2 ECTS, izborni
 • Grafičke tehnike VI, 2 ECTS, izborni
 • Metodika likovnog odgoja IV, 2 ECTS, izborni
 • Završni rad, 8 ECTS, obavezni