alu@alu.unsa.ba

+387(0)33 210 369
Povratak na sve aktuelnosti

Septembarski ispitni termini za studijsku 2021/2022. godinu

Prvi septembarski ispitni termin prijavljujete od 20.08.2022. godine do 3 dana prije održavanja ispita, putem eUNSA sistema (www.eunsa.ba)

  • Prijava će se vršiti isključivo elektronskim putem.
  • Nakon što sistem zatvori prijavu ispita 3 dana prije održavanja ispit više nećete moći prijaviti.
  • Svi studenti koji ne prijave ispit i ne jave se da nisu bili u mogućnosti neće moći pristupiti ispitu.


Drugi septembarski ispitni termin
 na kojem imate pravo izaći samo na jedan ispit prijavljujete od 12.09 – 15.09.2022. godine putem eUNSA sistema.

Ukoliko za neki predmet nije zakazan septembarski ispitni termin molim da pošaljete obavještenje na e-mail studentska@alu.unsa.ba kako bi mogli zakazati termin i objaviti ispit za prijavu.    

Ukoliko imate problema sa prijavom ispita ili neki od predmeta se ne prikazuje na listi za prijavu molim da se obratite na email studentska@alu.unsa.ba.

Studenti koji ne studiraju u skladu sa Bolonjskim principima prijavljuju ispite na e-mail studentska@alu.unsa.ba do 24.08.2022.godine.

Služba za nastavu ALU