Upute za studente - COVID 19

Pozivamo sve studente kojima je izrečena mjera samoizolacije, potvrđena zaraza virusom COVID 19 ili su u iščekivanju rezultata testiranja, da nam informacije dostave putem e-maila: jesenko@alu.unsa.ba u najkraćem mogućem roku.

Studenti su obavezni dostaviti potvrdu o izrečenoj mjeri samoizolacije radi pravdanja izostanka sa nastave nakon prestanka mjere.  

Pored navedenog, mole se studenti da o istom informišu i predmetne nastavnike (putem e-maila), radi evidencije i planiranja studentskih obaveza.

 

Rad Studentske službe za vrijeme online nastavnih akativnosti je svaki radni do 11 do 13 sati ili putem telefona i e-maila. 

Studenti  Akademije likovnih umjetnosti mogu vršiti rezervaciju bibliotečke građe isključivo putem e-mailova: biblioteka@alu.unsa.ba ili alu@alu.unsa.ba svakim danom. Detaljnije informacije o radu biblioteke u dokumentu u prilogu.

Kontakt:
Tel: 00387 33 210 - 369
Studentska služba:  studentska@alu.unsa.ba
 

PreviewAttachmentSize
Informacija.pdf108.55 KB
Obavještenje o radu Biblioteke_0.pdf47.53 KB