Announcements

Raspored hospitovanja za novembar možete pogledati u nstavku:

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103.

 Nastavnik: prof. dr. Dubravka Pozderac-Lejlić

Oblast Estetika

Termini konsultacija:

Ponedjeljak 13:00 – 15:00

Utorak 13:00 – 16:00

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „ broj:33/17), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-1007.4/18 od 11.10.2018.