2nd Cycle

Želite li se zalagati za čišći okoliš i za bolje i mirnije društvo?

Ako imate između 18 i 30 godina, ambasada Italije treba vaše ideje, energiju i iskustvo!

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JANUARSKO/FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA

 

U prilogu je akademski kalendar za studente za zimski semestar akademske 2020/2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E N J E

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

Syndicate content