CONTACTS

Program ALU 50 – Izložba Odsjeka kiparstvo

U Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, u srijedu (25.05.), otvorena je izložba Odsjeka kiparstvo. Riječ je o jednoj od sedam izložbi kojima se predstavljaju matični odsjeci ALU – Grafički dizajn, Grafika, Slikarstvo, Produkt dizajn, Nastavnički odsjek, Kiparstvo i Interdisciplinarni studij Konzervacije i restauracije, a u sklopu programa obilježavanja jubilarnog 50. rođendana Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Na izložbi Odsjeka kiparstvo su prezentirani studentski radovi nastali u okviru redovne i izborne nastave na I ciklusu studija u okviru predmeta na Oblasti kiparstvo. Zastupljeni su studenti sa svih odsjeka koji imaju nastavu na Odsjeku kiparstvo, sa radovima nastalim u školskoj 2021/22 godini. Materijali i tehnike koji su zastupljeni su raznovrsni, od klasičnih materijala kao što su drvo, metal, kamen, gips, pa sve do sintetičkih modernih materijala i 3D printa. Interesantno je da na izložbi učestvuju i četiri studenta iz Portugala koji su putem međunarodne razmjene u okviru programa Erasmus ovaj semestar gosti na Odsjeku kiparstvo.

Svoje radove na izložbi izložili su studenti i studentice: Dženan Ćosić (Odsjek produkt dizajn, IVg.), Kenan Mujagić (Odsjek kiparstvo, Ig.), Larisa Kadić (Nastavnički odsjek, IIIg.), Džejlan Hasečić (Odsjek kiparstvo, Ig.), Bojan Glogovac (Odsjek kiparstvo, IVg.), Ada Sivac (Nastavnički odsjek, IVg.), Dino Tozo (Odsjek kiparstvo, IIg.), Berina Vatreš (Odsjek kiparstvo, IIIg.), Admir Šurković (Odsjek kiparstvo, IVg.), Katarina Farinha (Odsjek kiparstvo, IVg., Erasmus – Lisabon, Portugal), Denis Osivčić (Odsjek kiparstvo, IVg.), Aiša Kečo (Odsjek kiparstvo, Ig.), Hana Grozdanić (Odsjek slikarstvo, IVg.),Ilda Halilčević (Nastavnički odsjek, IIIg.), Dalila Ćehaić (Odsjek kiparstvo, IIg.), Francisco Lopes (Odsjek kiparstvo, IVg., Erasmus – Lisabon, Portugal), Nuno Galego (Odsjek kiparstvo, IVg., Erasmus – Lisabon, Portugal), Jasmina Marković (Odsajek kiparstvo, IIg.), Lukas Capor (Nastavnički odsjek, IVg.), Diego Ferreira (Odsjek kiparstvo, IVg., Erasmus – Lisabon, Portugal) i Lamija Idrizbegović (Odsjek produkt dizajn, IVg.).

Izložbu Odsjeka kiparstvo moguće je pogledati u periodu 25.05. – 03.06.2022., svakim radnim danom u terminu od 10h do 18h u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo.

Dobro nam došli!

Dizajn plakata: Vanesa Prodanović Durmišević

Gallery