CONTACTS

Program ALU 50 – Izložba odsjeka Slikarstvo

U Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, u utorak, 26.04.2022., otvorena je izložba Odsjeka slikarstvo. Izložba Odsjeka slikarstvo dio je bogatog programa obilježavanja jubilarnog 50. rođendana Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.  Izložba je dio ciklusa sa ciljem predstavljanja djelovanja šest matičnih odsjeka ALU – Grafički dizajn, Grafika, Slikarstvo, Produkt dizajn, Nastavnički odsjek, Kiparstvo i Interdisciplinarni studij Konzervacije i restauracije.

Na izložbi Odsjeka slikarstvo predstavljeni su aktuelni radovi studenata I-IV godine i studenata sa postdiplomskog studija. Kroz realizaciju nastavnih programa cilj je proširiti spoznajne, kreativne i tehnološke mogućnosti studenata sa naglaskom i poštivanjem individualnog senzibiliteta i kreativne intencije svakog pojedinca. Također akcenat je stavljen u pogledu gradnje slike, upotrebe različitih slikarskih medija, ali i u korištenju novih, digitalnih medija.

Izložbu Odsjeka slikarstvo moguće je pogledati u periodu 26.04. – 06.05.2022., svakim radnim danom u terminu od 10h do 18h u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo.

Gallery