KONTAKTI

Galerija ALU / O galeriji ALU /

O Galeriji ALU

Galerija Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu predstavlja prostor susreta publike i umjetničke produkcije nastale u sklopu nastavnih i van-nastavnih programa Akademije.

Osim pojedinačnih izložbi studenata, organiziranih u sklopu II ciklusa studija, izložbi i performansa nastavnika i saradnika Akademije, u galeriji se održavaju radionice i zajedničke izložbe organizirane u saradnji sa umjetnicma koji dolaze sa drugih umjetničkih institucija.

Aktivnosti koje se odvijaju u prostoru Galerije ALU Sarajevo možete pratiti preko sekcije Izložbe i događaji Galerija ALU.

Galerija ALU Sarajevo može se unajmiti na komercijalnoj osnovi za organiziranje događaja poput izložbi, okruglih stolova i simpozija. Za sva pitanja koja se odnose na cjenovnik usluga i tehničke detalje obratiti se na mail i brojeve telefona (navedeni u nastavku).

Velika sala ALU može se unajmiti za potrebe prezentacija, konferencija, seminara i drugih događaja.

Prihod ostvaren po osnovu iznajmljivanja Velike sale i Galerije ALU namijenjen je Fondu za nabavku potrošnog umjetničkog materijala, podršci studentskim projektima/stručnim ekskurzijama i Biblioteci ALU.

KONTAKT

SAVJET GALERIJE ALU

e-mail: galerijaalu@gmail.com, galerija@alu.unsa.ba

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 33 210 369
alu@alu.unsa.ba