KONTAKTI

ALU Sarajevo / O akademiji /

Univerzitet u Sarajevu
Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu (ALU) osnovana je 1972. godine kao članica Univerziteta u Sarajevu. Osnivači ALU, ujedno i prvi profesori – Muhamed Karamehmedović, historičar umjetnosti i prvi dekan Akademije, Nada Pivac, akademska slikarica, Mersad Berber, akademski slikar, Boro Aleksić, akademski slikar, Alija Kučukalić, akademski kipar, Zdenko Grgić, akademski kipar, zajedno sa drugim uvaženim umjetnicima, profesorima i kulturnim djelatnicima uvidjeli su potrebu i važnost osnivanja umjetničko-obrazovne institucije u kontekstu afirmacije, vizibilnosti i daljeg razvoja kulturno-umjetničke scene, javnog i kulturnog života u Bosni i Hercegovini.

Od 1981. godine, Akademija likovnih umjetnosti svoju djelatnost obavlja u renoviranoj i adaptiranoj zgradi bivše evangelističke crkve, izgrađenoj za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije 1899. godine u romaničko-bizantijskom stilu po nacrtima arhitekte Karla Paržika. Danas je zgrada Akademije jednim od najprepoznatljivijih mjesta u gradu, posebice nakon izgradnje mosta Festina lente 2012. godine a prema idejnom projektu tadašnjih studenata s Odsjeka produkt dizajn – Amile Hrustić, Adnana Alagića i Bojana Kanlića.

Akademija nije prekidala s radom ni tokom opsade grada. Bila je inicijator i mjesto brojnih kulturnih i umjetničkih događaja u opkoljnom gradu.

Za vrijeme opsade grada (1992-1995) Akademija nije prekidala s radom postavši inicijatorom i mjestom brojnih kulturnih i umjetničkih događaja u gradu, a nakon rata istrajno se radilo na obnovi materijalnog stradanja, osnaživanju nastavničkog i saradničkog kadra, povećanju studentske baze i modernizaciji nastavno-umjetničkog procesa.

U svojih pola stoljeća djelovanja Akademija likovnih umjetnosti obrazovala je vrsne umjetnike i stručnjake visokih kreativnih dometa koji uspješno reprezentiraju Akademiju na internacionalnoj umjetničkoj i dizajnerskoj sceni. Sa zadovoljstvom možemo reći da je to kadar koji daje svoj puni doprinos u kvalitativnom preobražaju kulturnog ambijenta u širokoj skali likovnih i vizualnih umjetnosti.

Organizaciona struktura Akademije likovnih umjetnosti

Organizacionu strukturu Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu čine: Dekanat, Stručne službe, Tijela Akademije, Odsjeci (Nastavnički, Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn i Produkt dizajn) i Katedre (Katedra za teoriju i historiju umjetnosti i Katedra za fotografiju i multimediju).

Nastava na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu se realizira na studijskim programima I ciklusa (BA) i II ciklusa (MA) studija:

Svaki od ovih studijskih programa/ odsjeka osposobljava studente za određenu umjetničku djelatnost na način koji zadovoljava evropske kriterije umjetničke edukacije.

Bolonjski sistem školovanja

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu je školske 2006/2007. godine pristupila bolonjskom sistemom školovanja 4+1.

Osnovne naznake tog sistema su:

  • 4+1: prvi ciklus – dodiplomski studij koji traje četiri godine (osam semestara) i drugi ciklus – magistarski studij koji traje jednu godinu (dva semestra), kao redovan i redovan- samofinansirajući studij. Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija strukturiran je po bolonjskom principu 3+2: prvi ciklus – dodiplomski studij koji traje tri godine (šest semestara) i drugi ciklus – magistarski studij koji traje dvije godine (četiri semestra), kao redovan-samofinansirajući studij.
  • modularno izučavanje pojedinih predmeta, što znači da se nakon svakog modula/semestra uspjeh vrednuje i ocjenjuje bodovno (akademski i univerzitetski), ocjenom (brojčano i slovčano) i kreditima (ECTS): uvođenje izbornih predmeta podrške od druge do četvrte godine
  • osavremenjivanje nastave novim sadržajima i oblastima: kompjuterizacija potrebnih nastavnih sadržaja, organiziranje master radionica, angažovanje gostujućih profesora, slanje studenata na ljetne i zimske škole, festivale i skupove širom Evrope i svijeta
  • dalje povezivanje Akademije sa srodnim institucijama u BiH i šire
  • organiziranje redovnih akademskih manifestacija na kojima se predstavlja ukupni umjetnički i naučni rad nastavnika, saradnika i studenata Akademije

U toku je i izrada nastavnog plana za III (PhD) ciklus studija.