KONTAKTI

Studijski programi ALU

Nastava na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu se realizira na studijskim programima I (BA) i II ciklusa (MA) studija (4+1). Svaki od studijskih programa na oba ciklusa osposobljava studente za određenu umjetničku djelatnost na način koji zadovoljava evropske kriterije umjetničke edukacije. Na prvom ciklusu studija postoji ukupno šest studijskih programa, a na drugom sedam.

U saradnji s Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu od 2014/15. izvode se i studijski programi na oba ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacije i restauracije (3+2).

Akademija likovnih umjetnosti je školske 2006/2007. godine pristupila bolonjskom sistemu školovanja (4+1).

Više informacija o studijskim programima pogledajte na linkovima ispod: