KONTAKTI

Studijski programi / Nastavnički /

Nastavnički odsjek - sadržajno integrirani studij

Nastavnički odsjek, kao matični odsjek Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, osnovan je 1972. godine. Iz ovog odsjeka su nastali svi drugi odsjeci koji danas čine Akademiju likovnih umjetnosti. Primarna funkcija Nastavničkog odsjeka je rad na obrazovanju umjetnika-pedagoga. U skladu s tim, nastavni program je koncipiran kao spoj teorijskih predavanja, sa naglaskom na pedagošku grupu predmeta i praktične odnosno umjetničke nastave u domenu klasičnog likovnog obrazovanja (crtanje, slikanje, grafika i kiparstvo). Polazna tačka ovog programa je osposobljavanje studenata za samostalno izvođenje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama. Istovremeno program ne zanemaruje razvoj kreativnih sposobnosti i individualnih sklonosti studenata koji se usmjeravaju ka iznalaženju vlastitih rješenja u umjetničkom djelovanju. Nakon završene četiri godine student stiče diplomu Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – Edukacija likovnih umjetnosti. Od akademske 2012./2013. godine započinje novoosnovani Master studij na Nastavničkom odsjeku koji ima za cilj dodatno usavršavanje umjetnika-pedagoga.

Trajanje programa: 8 semestara (četiri godine)

Akademsko zvanje: Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – edukacija likovnih umjetnosti

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: Obim studijskog programa iznosi 60 (E)CTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru. Dodiplomski studij za sticanje diplome traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 (E)CTS studijskih bodova.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje I P3 + V4 8
Likovna forma I P2 + V2 5
Osnovi likovne tehnologije P2 + V2 5
Historija umjetnosti I P2 + V1 3
Opća pedagogija P2 + V0 3
Plastična anatomija I P1 + V1 2
Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije I P1 + V1 2
Teorija prostora P1 + V1 2
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje II P3 + V4 8
Osnovi slikarske tehnologije P2 + V2 5
Likovna forma II P2 + V2 5
Historija umjetnosti II P2 + V1 3
Opća psihologija P2 + V0 3
Plastična anatomija II P1 + V1 2
Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije II P1 + V1 2
Opća sociologija P1 + V1 2
III semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje III P3 + V4 8
Historija umjetnosti III P2 + V1 4
Osnovi modelovanja I P2 + V2 4
Grafičke tehnike I P2 + V2 4
Osnovi grafičke tehnologije P1 + V2 3
Didaktika P2 + V0 3
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Engleski jezik I P1 + V1 2
Osnovi kiparske tehnologije I P1 + V1 2
Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I P1 + V1 2
Večernji akt I P1 + V1 2
Osnovi fotografije I P1 + V1 2
Likovna forma III P1 + V1 2
Kaligrafija I P1 + V1 2
IV semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje IV P3 + V4 8
Osnovi modelovanja II P2 + V2 4
Grafičke tehnike II P2 + V2 4
Historija umjetnosti IV P2 + V1 4
Tehnologija zidnog slikarstva P1 + V2 3
Inkluzivno obrazovanje P2 + V0 3
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Engleski jezik II P1 + V1 2
Osnovi kiparske tehnologije II P1 + V1 2
Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II P1 + V1 2
Večernji akt II P1 + V1 2
Osnovi fotografije II P1 + V1 2
Likovna forma IV P1 + V1 2
Kaligrafija II P1 + V1 2
V semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Slikanje I P3 + V4 8
Osnovi kiparstva I P1 + V2 4
Grafičke tehnike III P1 + V2 4
Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture I P2 + V2 4
Historija umjetnosti XX vijeka I P2 + V1 3
Estetika I P2 + V1 3
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Engleski u struci I P1 + V1 2
Osnovi kiparske tehnologije I P1 + V1 2
Osnovi kiparske tehnologije III P1 + V1 2
Slikarska tehnologija I P1 + V1 2
Uvod u interaktivnu multimediju I P1 + V1 2
Večernji akt III P1 + V1 2
Fotografija i digitalne tehnike I P1 + V1 2
Ebru I P1 + V1 2
Materijali, dekoracije, aplikacije i manuelne tehnike izrade I P1 + V1 2
VI semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Slikanje II P3 + V4 8
Osnovi kiparstva II P1 + V2 4
Grafičke tehnike IV P1 + V2 4
Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture II P2 + V2 4
Historija umjetnosti XX vijeka II P2 + V1 3
Estetika II P2 + V1 3
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Engleski u struci II P1 + V1 2
Osnovi kiparske tehnologije II P1 + V1 2
Osnovi kiparske tehnologije IV P1 + V1 2
Slikarska tehnologija II P1 + V1 2
Uvod u interaktivnu multimediju II P1 + V1 2
Večernji akt IV P1 + V1 2
Fotografija i digitalne tehnike II P1 + V1 2
Ebru II P1 + V1 2
Materijali, dekoracije, aplikacije i manuelne tehnike izrade II P1 + V1 2
VII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
a) Slikanje III
b) Skluptorski izraz I
c) Grafičke tehnik V
P3 + V4 8
Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture – metodički praktikum I P2 + V4 7
Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture III P2 + V1 3
Likovna estetika I P2 + V1 4
Hospitacije u nastavi likovne umjetnosti i likovne kulture P0 + V2 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati TRI izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Engleski u struci III P1 + V1 2
Osnovi kiparske tehnologije I P1 + V1 2
Osnovi kiparske tehnologije III P1 + V1 2
Slikarska tehnologija I P1 + V1 2
Grafika-serigrafija I P1 + V1 2
Večernji akt V P1 + V1 2
Savremena umjetnost u BiH I P1 + V1 2
Konzervacija papira I P1 + V1 2
VIII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
a) Slikanje IV
b) Skluptorski izraz II
c) Grafičke tehnik VI
P3 + V4 8
Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture – metodički praktikum II P2 + V4 7
Likovna estetika II P2 + V1 4
Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture IV P2 + V1 3
Metodika kreativnog procesa P2 + V0 2
Sociologija kulture i umjetnost P2 + V0 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Engleski u struci IV P1 + V1 2
Osnovi kiparske tehnologije II P1 + V1 2
Osnovi kiparske tehnologije IV P1 + V1 2
Slikarska tehnologija II P1 + V1 2
Grafika-serigrafija II P1 + V1 2
Večernji akt VI P1 + V1 2
Savremena umjetnost u BiH II P1 + V1 2
Konzervacija papira II P1 + V1 2

Trajanje programa: 2 semestara (1 godina)

Akademsko zvanje: Magistar likovne umjetnosti  – edukacija likovnih umjetnosti

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru, odnosno 60 (E)CTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
a) Slikanje V
b) Skluptorski izraz III
c) Grafičke tehnik VII
P3 + V4 8
Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture – diplomski praktikum I P2 + V4 7
Metodika nastavne likovne umjetnosti i likovne kulture V P2 + V2 5
Pedagogijska istraživanja – naučno istraživački rad P2 + V0 3
Metode umjetničko-istraživačkog rada P2 + V1 3
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Forme u savremenim umjetničkim praksama P1 + V1 2
Sintetičke tehnologije u savremenoj likovnoj umjetnosti P1 + V1 2
Teorija vizualnih umjetnosti i vizualne kulture P1 + V1 2
Postobjektna umjetnost P1 + V1 2
Plakat P1 + V1 2
Vizuelne komunikacije P1 + V1 2
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
a) Slikanje VI
b) Skluptorski izraz IV
c) Grafičke tehnike VIII
P3 + V4 8
Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture – diplomski praktikum II P2 + V4 7
Metodika nastavne likovne umjetnosti i likovne kulture VI P2 + V2 5
Muzejska teorija i praksa P2 + V1 3
Diplomski rad 7

U izradi.

ŠEF ODSJEKA

i.simcic@alu.unsa.ba

AKADEMSKO OSOBLJE

m.begovic@alu.unsa.ba
j.gavrankapetanovic@alu.unsa.ba
i.simcic@alu.unsa.ba
n.hasanbegovic@alu.unsa.ba

Iva Simčić

Iva Simčić, vanredna profesorica na oblastima Crtanje i Slikanje. Naučno zvanje doktora nauka stekla je na Interdisciplinarnom doktorskom studijuTeorija umetnosti i medija, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Doktorsku tezu pod nazivom Kolektivizam kao umjetnička strategija otpora: političnost slikarstva nakon 1960. godine. (2016.), pod mentorstvom prof. Vesne Mikić i komentorstvom prof. Miška Šuvakovića, odbranila je 2016. godine. Magistrirala je na Postdiplomskom studiju lijepih umjetnosti, Odsjek slikarstvo/grafika / MFA in Painting/Printmaking, Yale University School of Art, New Haven, USA, mentor prof. Mela Bochner (2005). Diplomirala je na Dodiplomskom studiju vizuelnih umjetnosti / BFA in Studio Arts, College of the Architecture and the Arts, University of Illinois at Chicago, Chicago, USA, mentor Kerry James Marshall (2000). Učesnica je brojnih izložbi u zemlji i inozemstvu, tedobitnica nekoliko prestižnih nagrada i stipendija poput: Mostar Grand Prix 2011. (14. Anale crteža Mostar), Jacob K. Javits Fellowship Award in Studio Arts, Robert Schoelkopf Memorial Traveling Fellowship, Yale University Scholarship, Illinois Art Council Artist Fellowship Award in Visual Arts.

ODSJECI

Mirsad Begović

Rođen u Mostaru 23.09.1957. godine. Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu završio 1979. godine, a na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu magistrirao Slikarstvo 1987. godine. Od 1997. do 2014. godine radio na Odsjeku likovnih umjetnosti, Nastavničkog fakulteta Univerziteta ”Džemal Bijedić”u Mostaru, a od 2014. godine redovni je profesor za predmete Crtanje i Slikanje na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

ODSJECI

Jasmina Gavrankapetanović - Redžić

Rođena 1980. u Sarajevu, Jasmina je magistrirala na Okinawa prefekturalnom univerzitetu umjetnosti u Japanu i magistrirala na LSE-u. Doktorirala je teoriju umjetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2014. godine na temu ‘Politike sjećanja u vizuelnim umjetnostima–Savremena umjetnost Okinawe i Bosne i Hercegovine’ pod mentorstvom prof. dr Milene Dragićević-Šešić. U svom radu se bavi pitanjima kolektivnog i individualnog identiteta, rodnim nasiljem, transgeneracijskim prijenosom trauma u vizualnim umjetnostima u Bosni i Hercegovini, Japanu (Okinawa) i Belgiji. Jasmina radi kao vanredna profesorica na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Bila je međunarodni istraživač Japanskog društva za promicanje znanosti na Univerzitetu Doshisha, Fakultet za studij javnih politika u Kyotu (2018./2020.).

Odabrane publikacije:

Gavrankapetanović-Redžić, J. (2023). In the Shadow of Genocide: Mothers of Srebrenica and New Social Power. In: Arıboğan, D.Ü., Khelghat-Doost, H. (eds) Constructing Motherhood Identity Against Political Violence. Contributions to International Relations. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36538-6_9

Gavrankapetanović-Redžić, J. (2022) “Enjoy Sara-jevo: Coca-Cola, Material Culture and the Siege of Sarajevo” [Enjoy Sara-jevo: Coca-Cola, materijalna kultura i opsada Sarajeva] Third Text,  Routledge, DOI: 10.1080/09528822.2022.2045148.
Gavrankapetanović-Redžić, J. (2021) “Le Musée virtuel du siège de Sarajevo (1992-1996)–Destruction des lieux de mémoire et mémoires civiques” [Virtualni muzej opsade Sarajeva (1992-1996)– Uništavanje mjesta sjećanja i građanskog pamćenja] In: Archiver le temps present : Les fabriques alternatives d’archives. Véronique Fillieux, Aurore François i Françoise Hiraux (ur.) Collection Capsae, Presses universitaires de Louvain. ISBN-13 978-2-39061-024-3. 113-132. Napomena: poglavlje u zborniku radova.

Gavrankapetanović-Redžić, J. (2019) “Cultural Capital in Times of Crisis: The Fragmentation of Sarajevo’s Post-war Cultural Elite” [Kulturni kapital u doba krize: Fragmentacija sarajevske poslijeratne kulturne elite] in Southeastern Europe, Vol.43(2) 2019.1–26. DOI 10.1163 /18763332-0430200. Napomena: recenzirani časopis.

Gavrankapetanović-Redžić, J. (2018) “Post-genocide Bosnian (Muslim) Female Identity: Visualizing motherhood, violence and sexuality” [Post-genocidni identitet bosanskih (muslimanskih) žena: Vizualizacija majčinstva, nasilja i seksualnosti] In: Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia. Volume XVIIII, nr. 2: 63-88. DOI: 10.14712/23363231.2019.12. Napomena: recenzirani časopis.

Gavrankapetanović-Redžić, J. (2018) “Culture, Memory and Collective Identities in the (Re) Making: The National Museum of Bosnia and Herzegovina” [Kultura, sjećanje i kolektivni identiteti u (ponovnom) stvaranju: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine]–The Slavic-Eurasian Research Centre, Hokkaido University, Acta Slavica Iaponica Tomus 39, pp. 71-90 ISSN 0288-3503. Napomena: recenzirani časopis.

Umjetnički portfoliowww.gavrankapetan.weebly.com

ODSJECI

Nela Hasanbegović

Mr Nela Hasanbegović rođena je u Sarajevu (1984.) gdje je završila osnovno, a potom i srednje obrazovanje u Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti. Na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu diplomirala 2007. na Odsjeku kiparstvo, gdje je na istom Odsjeku i magistrirala 2010 godine. Zaposlena je na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu od 2012. godine. Trenutno je u zvanju docentice na grupi predmeta Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture. Trenutno kandidatkinja na trećoj godini doktorskog studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, i drugoj godini interdisciplinarnog doktorskog studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Izlagala je na preko 131 međunarodne i domaće kolektivne i 23 samostalne izložbe, a njena djela su uvrštena u muzejske i privatne kolekcije. Učesnica više simpozijuma, panela, konferencija, rezidencijalnih programa, dobitnica prestižnih nagrada i stipendija, te članica strukovnih Udruženja u BiH i inostranstvu. Sudjelovala je u realizaciji više likovno-edukativnih radionica (u svojstvu realizatorice i mentorice) i autorica je nekoliko članaka. Posebna područja njenog istraživačkog interesovanja su trodimenzionalna i intermedijalna umjetnost, kao i nastavni proces na svim nivoima obrazovanja, s naglaskom na Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture.

E:nelahasanbegovic@gmail.com | www.nelahasanbegovic.com

Monografija: https://ugbih.ba/archive/wp-content/uploads/2022/12/Nela-Hasanbegovic_EBook-compressed.pdf  

ODSJECI