alu@alu.unsa.ba

+387(0)33 210 369

Slikarstvo

Kroz realizaciju nastavnih programa na Odsjeku slikarstvo cilj je proširiti spoznajne, kreativne i tehnološke mogućnosti svakog studenta sa naglaskom na njegov individualni senzibilitet i kreativne intencije. Upotrebom savremenih materijala i istraživanjem novih koncepcija u organizaciji likovnih elemenata, te preispitivanjem njihovog odnosa sa tradicijom klasičnog slikarstva, cilj je formirati lični likovni izraz i omogućiti kompleksnije razumijevanje fenomena slike u širem smislu. Obavezni nastavni plan i program obuhvata predmetna područja kao što su crtanje, slikanje, večernji akt, kreativni crtež akta, slikarska tehnologija, likovna forma, plastična anatomija, historija umjetnosti, teorija prostora, estetika, likovna estetika i tehnologija zidnog slikarstva (fresko, mozaik, zgrafitna dekoracija). Struktura studijskog programa Odsjeka slikarstvo omogućava studentima, u duhu bolonjskog procesa, samostalni odabir različitih izbornih predmeta poput onih iz oblasti historije i teorije umjetnosti, kao i sticanje znanja i razvijanje vještina iz područja multimedijā. Tijekom studija studenti stiču temeljne kompetencije za samostalni umjetnički rad, te za rad u institucijama kulture i strukovnim udruženjima.

Galerija

AKADEMSKO OSOBLJE

REDOVNI PROFESORI

Bakšić Amer

Prof. mr.

Hadžihalilović Bojan

Prof. mr.

Hadžimejlić - Kečo Amela

Prof. dr.

Hadžimuhamedović Fehim

Prof. dr.

Teskeredžić Salih

Prof. mr.

Isanović Adla

Prof. dr.

Suljević Alma

Prof. mr.

VANREDNI PROFESORI

Kuštrić Đenita

Prof. mr.

Milaković Tatjana

Prof. mr.

Pozderac - Lejlić Dubravka

Prof. dr.

Mujkić Admir

Prof. mr.

DOCENT

Mazrak Ema

Doc. dr.

Salikhovich Nataliya

Doc. mr.

Neimarlija Lamija

Doc. dr.

VIŠI ASISTENT

Bogojević Anja

Mr.

Hasanbegović Nela

Mr.

Jerlagić Lea

Mr.

Karailo Adi

Mr.

Skopljak Ira

Mr.

ASISTENT

Hadžić Amer

Mr.

Šećeragić Nedim

PROFESOR EMERITUS

Krzović Ibrahim

Prof. dr.

Musić Sead

Prof. mr.

IN MEMORIAM

Boro Đukanović

Prof. dr.

Kraigher - Hozo Metka

Prof. mr.

Kulenović Amela

Prof. dr.

Muhamed Karamehmedović

Prof. dr.

Musabegović Sadudin

Prof. dr.

Mustafa Skopljak

Prof. mr.

Nedžad Kurto

Prof. dr.

Radenko Mišević

Prof. mr.