KONTAKTI

Nastava /

Nastava

dana

DO KRAJA NASTAVE
LJETNOG SEMESTRA

dana

DO KRAJA AKADEMSKE
2023/2024 GODINE

Važni datumi u AKADEMSKOJ GODINI

dana

DO POČETKA NASTAVE LJETNOG SEMESTRA

dana

DO KRAJA AKADEMSKE
2023/2024 GODINE

Važni datumi u AKADEMSKOJ GODINI

Obavještenja

Služba za nastavu i studentska pitanja

KONTAKT

Nađa Softić, šef službe
telefon: +387 (0) 33 210 369
e-mail: studentska@alu.unsa.ba

RADNO VRIJEME

Rad sa studentima: radnim danima od 11:00 do13:00 sati.