KONTAKTI

ALU Sarajevo / Studentska asocijacija /

Studentska asocijacija

Asocijacija studenata ALU osnovana je 2017. godine u okviru Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Primarni ciljevi Asocijacije su promicanje zaštite prava studenata/ica, uspješnija saradnja između studenata/ica i profesora/ica, te utjecanje na kvalitetu studija i obrazovnog sistema, a samim tim i promicanje likovnih umjetnosti kao struke. ASALU je nevladina, neprofitna i dobrovoljna organizacija, koja svojim radom promoviše i podržava studentske radove i aktivnosti kako nastavne, tako i nenastavne. Od svog osnivanja pa sve do danas, Asocijacija je učestvovala u mnogim projektima, organizovala mnogobrojne kolektivne izložbe, aktivnosti, te se bavila rješavanjem problema unutar studija u saradnji sa studentima/cama.