alu@alu.unsa.ba

+387(0)33 210 369

Produkt dizajn

U okviru studija na Odsjeku produkt dizajn studenti izučavaju univerzalne principe oblikovanja kroz projekte i zadatke različitog karaktera, sa posebnim naglaskom na proces dizajna. Kroz konkretne projekte nastoji se uspostaviti suradnja s industrijom i zanatstvom, pripremajući na taj način studente za samostalnu profesionalnu praksu. Studij Produkt dizajna studentima pruža širok uvid u područje likovnih umjetnosti i kulture dizajna, potičući kreativnost, analitičku i sintetičku sposobnost i razvijanje kritičkog diskursa. Studij potiče individualnost, traženje i razvijanje vlastitog izraza u rasponu od industrijskog proizvoda, imajući u vidu kontekst u kome proizvod nastaje i u kome će biti korišten, do unikatnog proizvoda koji je izraz vlastite umjetničke vizije. Obavezni nastavni predmeti na Odsjeku su: osnove dizajna, industrijsko oblikovanje, unikatno oblikovanje, teorija prostora sa nacrtnom geometrijom, teorija prostora, crtanje, tehnologija, tehnološki sistemi, osnove fotografije, modeliranje, ergonomija, informatika, historija umjetnosti, razvoj oblikovanja, marketing, sociologija dizajna, estetika i industrijska estetika. Studij na Odsjeku produkt dizajn istraživačkim radom stimulira kreativni napor studenta ‘od analize do sinteze’, primjenjujući tehničko-tehnološki razvoj u tržišnom i društveno-kulturnom kontekstu, s ciljem osposobljavanja studenata za rad na različitim projektima iz oblasti produkt dizajna.

Galerija

AKADEMSKO OSOBLJE

REDOVNI PROFESORI

Hadžihalilović Bojan

Prof. mr.

Hadžimejlić - Kečo Amela

Prof. dr.

Hadžimuhamedović Fehim

Prof. dr.

Hrisafović Srđa DIA; MBS

Prof.

Isanović Adla

Prof. dr.

Mujkić Jasna

Prof. mr.

Popovac Sanda

Prof. mr.

Salihović Emir

Prof. dr.

Teskeredžić Salih

Prof. mr.

Đelilović Asim

Prof. mr.

Hrkaš Ivan

Prof. mr.

Suljević Alma

Prof. mr.

VANREDNI PROFESORI

Pozderac - Lejlić Dubravka

Prof. dr.

Milaković Tatjana

Prof. mr.

DOCENT

Antonić Dragana

Doc. mr.

Mazrak Ema

Doc. dr.

Perković Nataša

Doc. mr.

Drinovac Sandro

Doc. mr.

Neimarlija Lamija

Doc. dr.

VIŠI ASISTENT

Bogojević Anja

Mr.

Handžić Amila

Mr.

Šečerbajtarević Denisa

Mr.

ASISTENT

Hadžić Amer

Mr.

Rizvanović Tarik

Mr.

Žalica Ismar

Šećeragić Nedim

PROFESOR EMERITUS

Krzović Ibrahim

Prof. dr.

Musić Sead

Prof. mr.

Stjepan Roš

Prof. mr.

IN MEMORIAM

Boro Đukanović

Prof. dr.

Kraigher - Hozo Metka

Prof. mr.

Kulenović Amela

Prof. dr.

Muhamed Karamehmedović

Prof. dr.

Musabegović Sadudin

Prof. dr.

Mustafa Skopljak

Prof. mr.

Nedžad Kurto

Prof. dr.

Radenko Mišević

Prof. mr.

Projekti / Saradnja