KONTAKTI

Upis na ALU / Akademsko priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija /

Akademsko priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOS- TRANE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE

 1. Zahtjevi za akademsko priznavanje (u svrhu nastavka obrazovanja) podnose se Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo na slijedeću adresu:

  Univerzitet u Sarajevu
  Akademija likovnih umjetnosti
  (Zahtjev za akademsko priznavanje IVK) Obala Maka Dizdara 3
  71000 SARAJEVO

 2. Troškovi postupka priznavanja utvrđeni su cjenovnikom u prilogu
 3. Uplata za akademsko priznavanje se vrši na račun Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo kako slijedi:

  Svrha doznake: Uplata za postupak priznavanja IVK
  Primalac: JR Trezor KS Akademija likovnih umjetnosti
  Račun primaoca broj: 1411965320008475
  Vrsta prihoda: 722429
  Općina: 077
  Budžetska organizacija: 3502002
  Poziv na broj: 0000000012

 4. Uz zahtjev za stručno priznavanje prilaže se slijedeća dokumentacija:
  – obrazovna isprava o stečenoj visokoškolskoj kvalifikaciji odnosno drugi dokument koji zamjenjuje orginal iz kojeg se može utvrditi da je podnosilac zahtjeva stekao odgovarajuće obrazovanje i titulu ili je započeo studij
  – dodatak diplomi sa transkriptom ocjena ili drugi dokument koji je izdala visokoškolska ustanova iz kojeg se mogu utvrditi stečeni rezultati učenja
  – ovjerena kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac zahtjeva promijenio ime i/ili prezime
  – ovjerena kopija identifikacionog dokumenta
  – saglasnost podnosioca zahtjeva za provjeru i obradu podataka (ista se nalazi u prilogu Uputstva)
  – biografija (uključujući adresu i broj telefona podnosioca zahtjeva)
  – dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka

  Za sve navedene dokumente, izuzev dokumenata iz tač. d) i g) podnosilac zahtjeva dostavlja i prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prevod dokumenta iz tač. a) i b) podrazumijeva prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača.


Napomena: Dostavljaju se isključivo ovjerene kopije.

Prijem stranaka zainteresiranih za postupak stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Akademiji likovnih umjetnosti vršiti će se utorkom i četvrtkom u vremens- kom periodu od 9:30 do 11:30 sati uz obavezu prethodnog dogovora termina putem telefona: +387 33 210-530

KONTAKT

Sekretar Akademije likovnih umjetnosti
Elma Đozo dipl.iur
Dodatne informacije se mogu dobiti putem e-maila: e.djozo@alu.unsa.ba