KONTAKTI

Studijski programi / Interdisciplinarni studijski program: Konzervacija i restauracija /

Interdisciplinarni studijski program: Konzervacija i restauracija

Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija koncipiran je kao dodiplomski studij u trajanju od tri godine i magistarski specijalistički studij u trajanju od dvije godine. Nastava se realizira na Akademiji likovnih umjetnosti i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Cilj studija je da u prve tri godine pruži opće teorijsko i praktično znanje u oblasti konzervacije i restauracije, a da se zatim, u naredne dvije godine, studenti usmjere i specijaliziraju u određenoj konzervatorsko-restauratorskoj oblasti.

Zbog prirode konzervatorsko-restauratorskog posla, koji u sebi sažima umjetnički i zanatski aspekt djelovanja s naučnim radom, studij Konzervacije i restauracije osmišljen je tako da kod studenata razvija i unaprjeđuje potrebne manualne vještine i likovni senzibilitet. Kroz interdisciplinarni studij, studenti stiču znanja iz različitih umjetničkih disciplina, teorije i historije umjetnosti, zaštite kulturne baštine i prirodnih nauka, te razvijaju vještine za samostalno planiranje, koordinaciju i izvođenje konzervatorsko-restauratorskih zahvata.

Trajanje programa: 6 semestara (tri godine)

Akademsko zvanje: Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: Obim studijskog programa iznosi 60 (E)CTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru. Dodiplomski studij za sticanje diplome traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 (E)CTS studijskih bodova.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje I P2 + V1 + S2 5
Konzervacija I P1 + V0 2
Opšta hemija P3 + V2 6
Klimatologija P3 + V2 5
Odabrana poglavlja iz biologije P3 + V2 5
Osnovi konzervacije i restauracije kulturnog naslijeđa P2 + V1 + S1 4
Historija umjetnosti I P1 + V1 + S1 3
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje II P2 + V1 + S1 3
Konzervacija II P1 + V1 3
Bioindikatori degradacije P3 + V2 5
Anorganska hemija sa materijalima P3 + V2 6
Organska hemija sa materijalima P3 + V2 6
Historija konzervacije i restauracije kulturnog naslijeđa P2 + V1 + S1 4
Historija umjetnosti II P1 + V1 + S1 3
III semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje III P2 + V1 + S1 4
Konzervacija i restauracija P2 + V3 + S2 6
Kiparstvo P2 + V1 + S1 4
Osnovi fotografije I P1 + V1 3
Kulturno i historijsko nasljeđe kao dio okoliša P2 + V0 3
Degradacija materijala P2 + V0 3
Savremena teorija konzervacije i restauracije kulturnog naslijeđa P2 + V1 + S1 4
Historija umjetnosti III P1 + V1 + S1 3
IV semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Restauracija I P2 + V2 + S2 6
Grafika P2 + V1 + S1 4
Osnovi fotografije II P1 + V1 3
3D kompjuterska grafika P2 + V3 5
Dijagnostika anorganskih materijala I P2 + V1 4
Osnove mineralogije sa petrografijom P3 + V2 5
Historija umjetnosti IV P1 + V1 + S1 3
V semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Restauracija II P2 + V1 + S2 5
Slikanje I P2 + V1 + S1 3
Fotografija – reprofotografija P1 + V1 2
Dijagnostika organskih materijala P2 + V1 4
Mikrobiološka destrukcija i metode zaštite P3 + V2 5
Historija B-H umjetnosti P1 + V1 + S1 3
Fizika u konzervaciji i restauraciji P3 + V1 5
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Visoki i duboki tisak P1 + V1 3
Kiparstvo I P1 + V1 3
Bosanskohercegovačka baština (recepcija i vrednovanje) P1 + V1 3
VI semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Restauracija III P1 + V3 + S2 6
Slikanje II P2 + V1 + S1 4
Tehnologija – anatomija artefakta P1 + V1 3
Analitičke metode u konzervaciji i restauraciji P2 + V2 5
Historija zaštite BiH baštine P1 + V1 + S1 3
Historija umjetnosti XX P1 + V1 + S1 3
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Kiparska tehnologija P1 + V1 3
Slikarska tehnologija P1 + V1 3
Kulturna dobra u opasnosti P1 + V1 3

Trajanje programa: 4 semestara (dvije godine)

Akademsko zvanje: Magistar konzervacije i restauracije

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: Obim studijskog programa iznosi 60 (E)CTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru. Dodiplomski studij za sticanje diplome traje dvije godine, a vrednuje se sa 120 (E)CTS studijskih bodova.

U izradi.

ŠEF STUDIJSKOG PROGRAMA

c.hadzimejlic@alu.unsa.ba

Ćazim Hadžimejlić

Dr. Ćazim Hadžimejlić, redovni profesor za užu oblast Konzervacija i restauracija na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Rođen je 1964. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta „Mimar Sinan” u Istanbulu, a titulu magistra nauka o umjetnosti – kaligrafija stekao je na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta „Marmara“ u Istanbulu. Titulu doktora nauka iz historije umjetnosti i arheologije stekao je odbranom doktorske dizertacije Važnost dragocjenih knjiga zbirke Gazi Husrev-begove biblioteke u osmanskom uvezivanju knjiga i njihovo očuvanje (mentor: prof. dr. sc. Zeki Sönmez), na Institutu za društvene nauke Univerziteta likovnih umjetnosti „Mimar Sinan“ u Istanbulu, Odsjek za historiju umjetnosti i arheologiju, 1997. godine.

Na istom univerzitetu završio je poslijedoktorsko specijalističko usavršavanje: specijalizaciju iz umjetnosti knjige i knjigovezačkih stilova kod prof. dr. İslama Seçena, 2001. godine i specijalizaciju iz patologije, konzervacije i restauracije knjige kod prof. dr. Sadet Gazi, 1999. godine, a kaligrafske specializacije pri Istraživačkom centru za islamsku historiju, umjetnost i kulturu (IRCICA): specijalizaciju iz talik i rika'a pisma kod prof. dr. Alija Alparslana, 1999. godine, i specijalizaciju iz sulus i nesih pisma kod majstora kaligrafije dr. h. c. Hasana Çelebija, 1999. godine.

Prošao je izbore u sva nastavna znanja. Tako je na Fakultetu lijepih umjetnosti u Istanbulu postao niži asistent (predavač i istraživač magistrant) 1992., asistent (predavač i istraživač doktorant) 1994., viši asistent (poslijedoktorski predavač i istraživač) 1997. i docent (samostalni predavač) 1999. godine, a na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, docent 2000., vanredni profesor 2007. i redovni profesor 2014. godine.

Prof. dr. Hadžimejlić do sada je ostvario 50 samostalnih i 119 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je 83 priznanja i 10 nagrada za doprinos nauci, umjetnosti, i očuvanju i zaštiti kulturne baštine.

U okviru svog naučnog i stručnog rada do sada je objavio četiri knjige: Umjetnost islamske kaligrafije (ITD „Sedam“, Sarajevo, 2009), Umjetnost islamskog knjigovestva (ITD „Sedam“, Sarajevo, 2011) i Ebru – umjetnost slikanja na vodi (Connectum, Sarajevo, 2014), 40 bosanskohercegovačkih mushafa ( Blicdrunk , Sarajevo, 2022); preveo je sa osmanskog turskog na bosanski jezik knjigu Basri Baba Nefesleri – Hasan Basri Tapdik Baba (Yedi Iklim, Istanbul, 2001), te je objavio preko 85 stručna i naučna rada o kaligrafiji, konzervaciji i restauraciji, umjetnosti knjige i kulturnoj baštini. Ćazim Hadžimejlić je 2003. godine pokrenuo projekat periodičnog časopisa za historijsko naslijeđe, tesavvuf i kulturu pod nazivom Kelamu'l Šifa’ [Lijekovite riječi], čiji je osnivač i glavni urednik.

Izradio je kaligrafske radove, iluminacije i restauracije na mnogim sakralnim i civilnim objektima. Autor je preko 160 umjetničkih i konzervatorsko-restauratorskih idejnih i izvedbenih projekata u muzejima, bibliotekama, institutima i privatnim kolekcijama, kako u BiH, tako i van njenih granica.

Godine 1999. u Živčićima-Vukeljićima, BiH, osnovao je privatni muzej „Hafiz Musa Kjazim“, čiji eksponati, prema potvrđenim historijskim i umjetničkim valorizacijama, predstavljaju pregled bosansko-hercegovačkog historijskog, kulturnog i umjetničkog naslijeđa.

Od 2008. godine član je Udruženja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH).