KONTAKTI

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

T: +387 (0) 33 210 369

F: +387 (0) 33 210 530

alu@alu.unsa.ba