KONTAKTI

Nastava / Raspored predavanja /

Raspored predavanja

Akademska 2023/2024

* Početak nastave za I Ciklus 26.02.2024.
* Početak nastave za II Ciklus 26.02.2024.

Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2023./2024. godine