KONTAKTI

Studijski programi / Kiparstvo /

Kiparstvo

Odsjek kiparstvo insistira na realizaciju nastavnog plana i programa čiji je cilj proširiti spoznajne i kreativne mogućnosti studenata sa naglaskom na individualni senzibilitet svakog pojedinca.

Savladavanje medija je jedna od bitnih komponenti u stvaralačkom procesu. Pored konceptualnih polazišta potrebna su i savladavanja samog procesa materijlizacije likovne ideje. Program uključuje i razvijanje sposobnosti za eksperiment kao najadekvatniji metod verifikacije metode istraživanja.

U svom sveobuhvatnom zahvatu kiparstvo problematizira kiparski zanat, što bi u jednoj slobodnoj analogiji sa jezikom predstavljalo kiparsku leksiku i kiparsku gramatiku.

Trajanje programa: 8 semestara (četiri godine)

Akademsko zvanje: Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – slikarstvo

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: Obim studijskog programa iznosi 60 (E)CTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru. Dodiplomski studij za sticanje diplome traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 (E)CTS studijskih bodova.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Modelovanje I P3 + V4 8
Kiparski materijali i procesi I P2 + V3 5
Osnovni multimedijalne i digitalne kreacije I P1 + V1 2
Večernji akt I P2 + V2 5
Historija umjetnosti I P2 + V1 3
Anatomija za umjetnike I P1 + V1 2
Likovna forma I P2 + V2 5
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Modelovanje II P3 + V4 8
Kiparski materijali i procesi II P2 + V3 5
Osnovni multimedijalne i digitalne kreacije II P1 + V1 2
Večernji akt II P2 + V2 5
Historija umjetnosti II P2 + V1 3
Anatomija za umjetnike II P1 + V1 2
Likovna forma II P2 + V2 5
III semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Modelovanje III P3 + V4 8
Kiparski materijali i procesi III P2 + V3 5
Večernji akt III P2 + V2 5
Historija umjetnosti III P2 + V1 4
Likovna forma trodimenzionalne umjetnosti – poetika prostora I P2 + V2 4
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Uvod u slikarstvo I P1 + V1 2
Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I P1 + V1 2
Osnovi fotografije I P1 + V1 2
Kaligrafija I P1 + V1 2
Konzervacija papira I P1 + V1 2
Engleski jezik I P1 + V1 2
IV semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Modelovanje IV P3 + V4 8
Kiparski materijali i procesi IV P2 + V3 5
Večernji akt IV P2 + V2 5
Historija umjetnosti IV P2 + V1 4
Likovna forma trodimenzionalne umjetnosti – poetika prostora II P2 + V2 4
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Uvod u slikarstvo II P1 + V1 2
Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II P1 + V1 2
Osnovi fotografije II P1 + V1 2
Kaligrafija II P1 + V1 2
Konzervacija papira II P1 + V1 2
Engleski jezik II P1 + V1 2
V semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Kiparstvo I P3 + V4 8
Savremene kiparske metode I P1 + V2 4
Kreativna obrada materijala I P1 + V2 4
Večernji akt V P2 + V2 4
Historija umjetnosti 20 vijek I P2 + V1 3
Estetika I P2 + V1 3
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Slika u kontekstu I P1 + V1 2
Uvod u interaktivnu multimediju I P1 + V1 2
Slikarska tehnologija I P1 + V1 2
Fotografija i digitalne tehnike I P1 + V1 2
Savremena umjetnost u BiH I P1 + V1 2
Engleski u struci I P1 + V1 2
VI semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Kiparstvo II P3 + V4 8
Savremene kiparske metode II P1 + V2 4
Kreativna obrada materijala II P1 + V2 4
Večernji akt VI P2 + V2 4
Historija umjetnosti 20 vijek II P2 + V1 3
Estetika II P2 + V1 3
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Slika u kontekstu II P1 + V1 2
Uvod u interaktivnu multimediju II P1 + V1 2
Slikarska tehnologija II P1 + V1 2
Fotografija i digitalne tehnike II P1 + V1 2
Ebru I P1 + V1 2
Materijali, dekoracije, aplikacije i manuelne tehnike izrade I P1 + V1 2
Grafika-serigrafija I P1 + V1 2
Savremena umjetnost u BiH II P1 + V1 2
Engleski u struci II P1 + V1 2
VII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Kiparstvo III P3 + V4 8
Kreativna obrada materijala III P2 + V3 6
Večernji akt VII P2 + V2 4
Likovna estetika I P2 + V1 4
Sintetičke tehnologije u savremenoj likovnoj umjetnosti P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati TRI izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Slikarski projekat P1 + V1 2
Svjetlo u dizajnu I P1 + V1 2
Grafika-serigrafija II P1 + V1 2
Materijali, dekoracije, aplikacije i manuelne tehnike izrade II P1 + V1 2
Ebru II P1 + V1 2
VIII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Kiparstvo IV P3 + V4 8
Kreativna obrada materijala IV P2 + V3 6
Večernji akt VIII P2 + V2 4
Likovna estetika II P2 + V1 4
Završni rad S8 8

Trajanje programa: 2 semestara (1 godina)

Akademsko zvanje: Magistar likovne umjetnosti  – slikarstvo

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru, odnosno 60 (E)CTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Kiparstvo V P2 + V6 7
Metodologija i metode teorije i historije umjetnosti P1 + V1 3
Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti P1 + V1 3
Priprema završnog rada P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika I P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – dizajn i arhitektura P1 + V 2
Industrijsko oblikovanje P1 + V 2
Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti P1 + V 2
Vizuelne komunikacije P1 + V 2
Postobjektna umjetnost P1 + V 2
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Kiparstvo VI P2 + V6 7
Teorija vizuelnih umjetnosti i vizuelne kulture P1 + V1 3
Savremene tendencije u u umjetnosti BiH i na regionalnoj screni P1 + V1 3
Završni rad P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika II P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – savremene komunikacije i dizajn P1 + V 2
Industrijsko oblikovanje – drvo u industrijskom oblikovanju P1 + V 2
Savremene tendencije u umjetnosti BiH i na regionalnoj sceni P1 + V 2
Vizuelne komunikacije i primjenjeni dizajn P1 + V 2
Estetika statične i pokretne tehno-slike (fotografija, filmska slika, videografska slika, sintetička ili numberička slika) P1 + V 2

U izradi.

ŠEF ODSJEKA

d.sobot@alu.unsa.ba

AKADEMSKO OSOBLJE

d.premec@alu.unsa.ba

m.sehic@alu.unsa.ba

d.stanic@alu.unsa.ba

s.suceska@alu.unsa.ba

Darko Šobot

Rođen 1973. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu. Diplomirao  2001. godine na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Odsjek kiparstvo, u klasi profesora Mustafe Skopljaka. Magistrirao na istom odsjeku 2007. godine, na temu “Tehnifikacija materijala u savremenom kiparskom izrazu“.

Od 1998. godine aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim izložbama, umjetničkim kolonijama i simpozijima skulpture, projektima konzervacije i restauracije (značajan projekat – k/r Ferhadija, Banja Luka) , te u realizaciji pozorišne i filmske scenografije.  Od 2002. godine član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine.

Na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu radi od 2002. Godine, trenutno u svojstvu vanrednog profesora na oblasti Kiparstvo i Interdisciplinarnom studiju konzervacija i restauracija.

Dobitnik nekoliko značajnih nagrada iz oblasti likovne umjetnosti:

  • Godišnja nagrada „Roman Petrović“ za najbolje likovno ostvarenje, za skulpturu „SILENT LIFE 2020“, (Galerija Roman Petrović, Sarajevo, BiH, 2020.)
  • Nagrada za skulpturu i instalaciju “Civilization“ (8. Bijenale “Umjetnost minijature Bosne i Hercegovine”, BKC Tuzla, BiH, 2015.)
  • Nagrada za skulpturu “Recycle“ (Izložba “Collegium artisticum 2015“, Galerija Collegium artisticum, Sarajevo, BiH, 2015.)
  • Prva nagrada za crtež “Exit“ (Anale crteža, Mostar, BiH, 2007.)

Daniel Premec

Daniel Premec rođen je 1976. god. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Vizuelni umjetnik.

Edukacija: Od 2012. godine pohađa doktorski studij umetnosti – odsjek vajarstvo, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu. Magistrirao na Akademiji likovnih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu, na Odsjeku kiparstvo, BiH. [2008.]. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu, na Odsjeku kiparstvo, BiH. [2001.]. Maturirao na Školi primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku kiparstvo, BiH. [1994.].

Kroz samostalne i grupne izložbe aktivno učestvuje u savremenoj inozemnoj i domaćoj likovnoj sceni od 1994. god.

Radove realizira u različitim medijima, skulptura, instalacija, objekti, performance i video. Učestvovao je u mnogobrojnim izložbama,  dobitnik je nekolicine prestižnih nagrada, priznanja i stipendija, njegova djela su uvrštena u muzejske i privatne kolekcije. Član ULUBiH-a od 2003.-2015. god. Član upravnog odbora ULUBiH-a od 2006. do 2009., od 2010. do 2014 god. predsjednik umjetničkog savjeta. Član asocijacije za umjetnost i kulturu Crvena, od 2013. god. Član Artnaut-a od 2015. U.S.A. Trenutno uposlen kao vanredni profesor na Odsjeku kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,B&H.

Web site: www.premecdaniel.com

E-mail: premecdaniel@gmail.com

Darko Stanić

Darko Stanić rođen u Sarajevu 1978 godine. Završio Školu primjenjenih umjetnosti u Sarajevu 1997 godine. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2002 godine na Odsjeku za kiparstvo u klasi profesora Mustafe Skopljaka kao student generacije i dobitnik nagrade „Alija Kučukalić“. Magistrirao na istom odsjeku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2008 godine sa najvišim uspjehom. Član je ULUBIH-a od 2002 godine. Trenutno radi kao viši asistent na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na Odsjeku za kiparstvo. Izlagao na mnogim izložbama, bijenalima i  umjetničkim festivalima u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih priznanja za svoj umjetnički rad od čega dvije domaće i dvadeset devet međunarodnih nagrada.

ODSJECI