alu@alu.unsa.ba

+387(0)33 210 369

Fotografija - II ciklus

Trajanje programa: 2 semestra (1 godina)

Akademsko zvanje: Magistar likovne umjetnosti – fotografija

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru, odnosno 60 (E)CTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine.

I semestar:

 • Fotografija VII a) dokumentarna / b) primjenjena, 7 ECTS, obavezni
 • Metodologija i metode teorije i historije umjetnosti, 3 ECTS, obavezni
 • Fotografija – digitalna grafika I, 3 ECTS, obavezni
 • (*) Izborni predmet, 2 ECTS, izborni
 • Priprema završnog rada, 15 ECTS,obavezni

II semestar:

 • Fotografija VIII a) dokumentarna / b) primjenjena, 7 ECTS, obavezni
 • Teorija vizuelnih umjetnosti i vizuelne kulture, 3 ECTS, obavezni
 • Fotografija – digitalna grafika II, 3 ECTS, obavezni
 • (*) Izborni predmet, 2 ECST, izborni
 • Završni rad: 15 ECTS, obavezni

Zimski semestar

 • Razvoj oblikovanja – dizajn i arhitektura
 • Industrijsko oblikovanje 
 • Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti
 • Vizuelne komunikacije
 • Postobjektna umjetnost
Napomena: Student u semestru bira jedan izborni predmet sa liste izbornih predmeta.