KONTAKTI

Studijski programi / Fotografija (II ciklus) /

Fotografija

Tokom dvosemestralnog master studija iz oblasti Fotografije studenti se pripremaju za definiranje kreativne uloge medija fotografije u savremenoj umjetnosti i kulturi, bilo kao stručnjaci iz ove oblasti (budući pedagozi) i/ili samostalni umjetnici. Studenti imaju mogućnost da izaberu i fokusiraju se na određeno područje fotografskog djelovanja koje je od njihovog posebnog interesa, sa poticajem vlastitog kritičkog mišljenja, kreativnosti i profesionalne izvornosti usmjerene ka otkrivanju i formuliranju vlastitih potencijala. Posredstvom određenih tematskih cjelina i predavanja naglašava se i proširuje baza teorijskih znanja iz oblasti vizuelnih umjetnosti i kulture, kao i raznih aktivnosti čija su osnovna svojstva rada kako analogne, tako i digitalne slike i slikovnih sistema. Proces analize naučenih znanja i operabilnih sposobnosti, posebno u odnosu na savremene tehnologije svjetlosnog bilježenja i digitalnu obradu fotografske slike upotrebom odgovarajućih softverskih programa, te kritički osvrti na vlastito i tuđe kreativno djelovanje, kao i redovne sesije sa definiranim temama, pomažu studentima da razviju individualna gledišta i da sebe i vlastito kreativno djelovanje situiraju unutar većih historijskih, teorijskih i savremenih vizuelnih konteksta. Samostalna izložba likovno definiranog ciklusa na određenu tematsku vrijednost, kao i pisani teorijski rad obilježavaju vrhunac programa studija.

Trajanje programa: 2 semestara (1 godina)

Akademsko zvanje: Magistar likovne umjetnosti  – fotografija

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru, odnosno 60 (E)CTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Fotografija VII a) dokumentarna / b) primjenjena P4 + V4 7
Metodologija i metode teorije i historije umjetnosti P1 + V1 3
Fotografija – digitalna grafika I P1 + V1 3
Priprema završnog rada P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika I P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – dizajn i arhitektura P1 + V 2
Industrijsko oblikovanje P1 + V 2
Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti P1 + V 2
Vizuelne komunikacije P1 + V 2
Postobjektna umjetnost P1 + V 2
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Fotografija VIII a) dokumentarna / b) primjenjena P45 + V75 7
Teorija vizuelnih umjetnosti i vizuelne kulture P30 + V60 3
Fotografija – digitalna grafika II P15 + V15 3
Završni rad P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika II P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – savremene komunikacije i dizajn P1 + V 2
Savremene tendencije u umjetnosti BiH i na regionalnoj sceni P1 + V 2
Vizuelne komunikacije i primjenjeni dizajn P1 + V 2
Estetika statične i pokretne tehno-slike (fotografija, filmska slika, videografska slika, sintetička ili numerička slika) P1 + V 2

U izradi.

ŠEF KATEDRE

d.antonic@alu.unsa.ba

AKADEMSKO OSOBLJE

i.hrkas@alu.unsa.ba
a.isanovic@alu.unsa.ba
n.seceragic@alu.unsa.ba
i.zalica@alu.unsa.ba

h.adzem@alu.unsa.ba

Dragana Antonić

Dragana Antonić (Sarajevo, 1981.) Završila je Srednju školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Likovno-grafička oprema knjige. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za Grafički dizajn, a 2014. godine odbranila je magistarsku tezu iz oblasti Fotografije, rađenu pod mentorstvom prof. Mehmeda A. Akšamije. Od 2006. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu angažovana je u zvanju asistenta/višeg asistenta na grupi predmeta iz oblasti Fotografije, a 2019. godine birana je u nastavničko zvanje docenta na oblast Fotografija. Svoj kreativni rad iz oblasti fotografije predstavila je na više kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Austriji, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Samostalno je izlagala u Bosni i Hercegovini, Austriji, Srbiji i Hrvatskoj. U svom profesionalnom radu učestvovala je u realizaciji velikog broja projekata iz oblasti fotografije i grafičkog dizajna, sarađujući sa brojnim domaćim i stranim institucijama i udruženjima iz sfere umjetnosti, nauke i kulture – Akademija nauka i umjetnosti BiH, Umjetnička galerija BiH, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Gazihusrevbegova biblioteka, Udruženje likovnih umjetnika BiH, Asocijacija arhitekata BH, Zemaljski muzej BiH, Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Narodna galerija Ljubljana, Klasična franjevačka gimnazija u Visokom, Društvo pisaca BiH, Agencija za bankarstvo FBiH, Institut za NIR KCU Sarajevo, Whiteoak group Switzerland, i mnogi drugi. Sarađivala je sa brojnim domaćim i stranim savremenim umjetnicima u realizaciji projekata iz oblasti fotografije i grafičkog dizajna

ODSJECI

Ivan Hrkaš

Ivan Hrkaš rođen je u Sarajevu 1978. godine. Nakon završene osnovne škole odlazi u Izrael, gdje od 1992. do 1998. godine pohađa Seligsberg gimnaziju u Jerusalemu, koju završava kao đak generacije. Iako je primljen na prestižnu Akademiju likovnih umjetnosti Becalel u Jerusalemu, 1998. godine se vraća u Sarajevo i upisuje Akademiju likovih umjetnosti, smjer grafičkog dizajna. Diplomirao je 2004. godine, a 2011. godine magistrirao iz oblasti Fotografije.

Već u januaru 2005. godine asistent je na predmetu Fotografija u klasi profesora Mehmeda A. Akšamije, u septembru 2011. godine docent, u septembru 2016 van.profesor, a u junu 2022 godine redovni profesor na oblasti Fotografija (Osnovi fotografije I i II i Fotografija I i II). Tokom 2018 godine obavlja dužnost šefa Odsjeka za Grafički dizajn, a od decembra 2021. godine je šef Katedre za Fotografiju i Multimediju. U periodu 2012-2013. godine angažiran je kao gostujući profesor na Visokoj školi za dizajn u Ljubljani (Slovenija). Posljednih 12 godina bavi se sociološkom fotografijom (intima i prostori kolektivnih sjećana), što je i tema njegovog magistarskog rada.

Izlagao je u Bosni i Hercegovini, Austriji, Crnoj Gori, Tunisu, Sloveniji, Srbiji, Velikoj Britaniji, Hrvatskoj, Izraelu, Kini, Meksiku, SAD, te osvojio nagrade na brojnim festivalima. Radio je na organizaciji Festivala Sarajevska Zima i različitim lokalnim, internacionalnim projektima u oblasti kulture i umjetnosti. Trenutno je angažiran na projektu promocije foto-depoa Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Grafičke radove i fotografije objavljuje kako u lokalnim tako i u inostranim magazinima. U maju 2017. godine izdaje fotografsku, autorsku knjigu pod nazivom “BAMITBAH” (izdavačka kuća KultB), kojoj je istaknuti književnik Miljenko Jergović posvetio kolumnu u Jutarnjem listu (Subotnja matineja), te uvrstio je među 17 najboljih knjiga 2017. godine (na trećem mjestu).

ODSJECI

Adla Isanovic

Dr Adla Isanović je redovna profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, na grupi predmeta iz oblasti Multimedije.

Naučno zvanje doktorice nauka je stekla na doktorskom studijskom programu 3. stupnja “Komparativne studije ideja i kultura” (Podiplomska šola ZRC SAZU – Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti) u Ljubljani, Slovenija, gdje je odbranila doktorsku disertaciju sa naslovom “Databases and Art in the Function of Knowledge Production in the Digital Age” (2017.god.). Magistrirala je “Nove medije (Multimediju)” (Haute école d’arts appliqués) u Ženevi, Švicarska (2005.god.), kao i na interdisciplinarnom postdiplomskom studiju iz oblasti “Kritičkih, kuratorskih, cybermedia studija” (“Critical, Curatorial, Cybermedia – CCC”, Ecole supérieure des beaux arts) u Ženevi, Švicarska (2005.god.). Dodiplomski studij je završila na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (2002.god.).

Kao gostujući profesor predavala je na The Academy of Visual Arts – AVA, Ljubljana, Slovenija (2018.god.), Gray’s School of Art (Robert Gordon University), Aberdeen, UK (2017.god.), School of Arts (Univerzitet Nova Gorica) u Sloveniji (2014.god.). Uz to predavala je i na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (2011.-2012.god.), te na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (2006.-2010.god.). Radila je i kao istraživačica / analitičarka Mediacentra Sarajevo (2005.-2008.god.), te kao glavna i odgovorna urednica web portala Mediacentar_Online (2008.god).

Angažirana je na brojnim internacionalnim i lokalnim projektima u sektoru kulture / umjetnosti / dizajna. Izlagala je u BiH, Austriji, Švicarskoj, Slovačkoj, Crnoj Gori, Irskoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Litvaniji, Italiji, Njemačkoj, Grčkoj, Francuskoj, Kanadi, Japanu, SAD-u, Kolumbiji, itd.

Učestvovala je i na brojnim internacionalnim i lokalnim istraživačkim projektima, te objavila više naučnih i stručnih radova. Njenu posljednju knjigu The Regime of Digital Coloniality. Bosnian Forensic Contemporaneity je objavio CEEOLPRESS, Frankfurt am Main, 2021. godine. Njeni ostali recentniji naučni radovi objavljeni u priznatim publikacijama uključuju: “Archives, Knowledge Production, Politics of In/Visibility, and Bosnian Forensic Reality.” in M.Gržinić, J.Pristovšek, S.Uitz (eds.). Opposing Colonialism, Antisemitism, and Turbo-Nationalism: Rethinking the Past for New Conviviality. Cambridge Scholars Publishing (2020); “Politics and Aesthetics of Databases and Forensics.” in M. Gržinić, A.Stojnić and M. Šuvaković (eds.). Regimes of Invisibility in Contemporary Art, Theory and Culture: Image, Racialization, History. Palgrave Macmillan (2017); “Sarajevo, Rotten Heart of Europe” in M. Gržinić (ed.). Border Thinking: Disassembling Histories of Racialized Violence. Academy of Fine Arts Vienna and Stenberg Press Berlin (2018); “Sarajevo: Politics and Cultures of Remembrance and Ignorance.” AM Journal of Art and Media Studies 14 (2017); “Politika in estetika podatkovnih zbirk in forenzike” in M. Gržinić (ed.). Politika, estetika in demokracija. Uprava ZRC, Ljubljana (2015); “In/Visible: The Political and Sexual Regimes of Databases.” IDENTITIES: Journal for Politics, Gender and Culture (2013); itd

ODSJECI

Nedim Šećeragić

Nedim Šećeragić je diplomirao 2016. na odsjeku Grafika u klasi profesorice Amele Hadžimejlić-Kečo. Kao student dobitnik je više nagrada iz oblasti grafike, videa i kratkog filma.

Od 2014. se bavi motion designom, UX/UI designom i concept designom (hard surface) prvenstveno u entertainment i gaming industriji. Iskustvo stiče u firmama: Purple Key, Blow Up, Meta Software Solutions, Shapeshifter Concepts, Midwinter Entertainment.
Trenutno radi kao 3d modeler i texture artist u Kitbash3D-u.

Nedim Šećeragić predaje na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Sarajevu, oblast Multimedija.

ODSJECI

Ismar Žalica

Rođen u Sarajevu 1995. godine.
Nakon osnovne škole, od 2010. do 2014. godine, pohađa Prvu Bošnjačku gimnaziju Sarajevo curiculum B, te posjeduje srednjoškolsku diplomu Gimnazije, ali i University of Cambridge International General Certificate of Secondary Education.
Tokom srednje škole počinje se baviti muzikom i osim sviranja, autor je muzike za predstave, kratke dokumentarne filmove i reklame.
2014. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti na odsjeku za Grafički dizajn. Tokom studija otkriva naročiti interes za primjenu fotografije u grafičkom dizajnu i to postaje njegovo primarno stilsko opredjeljenje. Na taj način realizovan je njegov završni rad „Naslovnice tragedija William Shakespeare -a“ pod mentorstvom profesora na predmetu Fotografija cpHd Mehmeda Akšamije.
Studij završava 2018.
Aktivno se bavi fotografijom i dizajnom za teatar u vidu vizualnog identiteta predstava i fotografije kao i fotografijom muzičke scene u regionu i dizajnu naslovnica albuma nezavisnih izvođača.

ODSJECI