KONTAKTI

Studijski programi / Grafički dizajn /

Grafički dizajn

Odsjek Grafičkog dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo osnovan je 1973. godine. Prof. Mladen Kolobarić je bio prvi profesor koji je u pravom trenutku ukazao na društvenu, privrednu i političku potrebu za ovim studijem, što svjedoče i brojni uspješni diplomci koji postižu zavidne rezultate u zemlji i inostranstvu. Grafički dizajneri, bivši studenti naše Akademije, pripremljeni za sve profesionalne izazove, osigurali su nam naslov lidera među sličnim studijima u regionu.

Princip istraživačkog, analitičkog, kreativnog i umjetničkog pristupa oblikovanju i projektiranju grafičkih proizvoda obilježio je specifičnu sarajevsku školu grafičkog dizajna. Interdisciplinarni karakter studija dizajna na ovom odsjeku se danas prepoznaje u nastavnom programu koji obuhvata različita teorijska, tehničko-tehnološka i stručno-umjetnička područja. Studenti stiču neophodne profesionalne kompetencije usavršavajući i povezujući temeljna znanja i vještine likovnog izražavanja, oblikovanja u oblastima grafičkog dizajna, odnosno dizajna vizuelnih komunikacija, fotografije, široke oblasti multimedije i novih medija, sa neophodnim znanjima iz teorije i historije dizajna i umjetnosti, kao i drugih informativnih kolegija koji pomažu sadržajno kompletiranje studija, te omogućavaju artikulaciju i kontekstualizaciju rada i prakse u području dizajna vizuelnih komunikacija.

Rad na razvoju komunikoloških kriterija grafičkog dizajna, te na ispitivanju i optimiziranju grafičkih, digitalnih medija i srodnih disciplina ima za cilj da po završetku studija mladi dizajneri čvrsto iskorače u profesionalni svijet, da streme kreativnim idealima i uključe se u širu profesionalnu zajednicu.
Stoga već u toku studija podstičemo veze među sličnim fakultetima i akademijama, uključujemo vodeće ljude u poslovnom sektoru, umjetnosti i medijima, organiziramo i učestvujemo na projektima, natječajima, festivalima, seminarima, radionicama, i izložbama. Na taj način, već u toku dodiplomskog studija, studente direktno uključujemo u uslove savremenog realnog okruženja, te im otvaramo mogućnosti zbližavanja sa kolegama, studentima sličnih umjetnosti iz regiona i drugih zemalja Evrope i svijeta.

Trajanje programa: 8 semestara (četiri godine)

Akademsko zvanje: Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – grafički dizajn

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: Obim studijskog programa iznosi 60 (E)CTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru. Dodiplomski studij za sticanje diplome traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 (E)CTS studijskih bodova.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Uvod u grafički dizajn I P2 + V4 6
Tipografija I P1 + V2 3
Osnovi fotografije I P1 + V3 4
Crtanje I P2 + V6 8
Historija umjetnosti I P2 + V1 4
Likovna forma I P1 + V1 2
Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije I P1 + V2 3
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Uvod u grafički dizajn II P2 + V4 6
Tipografija II P1 + V2 3
Osnovi fotografije II P1 + V3 4
Crtanje II P2 + V6 8
Historija umjetnosti II P2 + V1 4
Likovna forma II P1 + V1 2
Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije II P1 + V2 3
III semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Grafički dizajn I P2 + V4 6
Tipografija III P1 + V2 3
Fotografija I P1 + V2 3
Crtanje III P2 + V4 6
Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I P1 + V3 4
Historija umjetnosti III P2 + V1 4
Razvoj oblikovanja I P2 + V2 4
IV semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Grafički dizajn II P2 + V4 6
Tipografija IV P1 + V2 3
Fotografija II P1 + V2 3
Crtanje IV P2 + V4 6
Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II P1 + V3 4
Historija umjetnosti IV P2 + V1 4
Razvoj oblikovanja II P2 + V2 4
V semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Vizuelne komunikacije I P2 + V4 6
Tipografsko oblikovanje I P1 + V3 4
Fotografija III P1 + V2 3
Ilustracija I P1 + V1 2
Uvod u interaktivnu multimediju I P1 + V2 3
Razvoj oblikovanja III P2 + V2 4
Historija umjetnosti XX vijek I P2 + V1 4
Marketing I P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Kaligrafija I P1 + V1 2
Grafičke tehnike I P1 + V1 2
Modelovanje I P1 + V1 2
Večernji akt I P1 + V1 2
Slikanje I P1 + V1 2
Engleski u struci I P1 + V1 2
VI semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Vizuelne komunikacije II P2 + V4 6
Tipografsko oblikovanje II P1 + V3 4
Fotografija IV P1 + V2 3
Ilustracija II P1 + V1 2
Uvod u interaktivnu multimediju II P1 + V2 3
Razvoj oblikovanja IV P2 + V2 4
Historija umjetnosti XX vijek II P2 + V1 4
Marketing II P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Materijali, dekoracije, aplikacije i manuelne tehnike izrade P1 + V1 2
Grafičke tehnike II P1 + V1 2
Modelovanje II P1 + V1 2
Večernji akt II P1 + V1 2
Slikanje II P1 + V1 2
Engleski u struci II P1 + V1 2
VII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Vizuelne komunikacije III P2 + V6 8
Tipografsko oblikovanje III P1 + V2 3
Ilustracija III P1 + V2 3
Fotografija V P1 + V3 4
Multimedija P1 + V3 4
Oblici propagandnog djelovanja P2 + V1 4
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Grafika i drugi mediji I P1 + V1 2
Grafika – serigrafija I P1 + V1 2
Slikanje III P1 + V1 2
Historija umjetnosti – savremena BH umjetnost I P1 + V1 2
Teorije u dizajnu I P1 + V1 2
Engleski u struci III P1 + V1 2
VIII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Vizuelne komunikacije IV P2 + V6 8
Grafika knjige P1 + V2 3
Ilustracija IV P1 + V2 3
Fotografija VI P1 + V3 4
Završni rad 8
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Grafika i drugi mediji II P1 + V1 2
Grafika – serigrafija II P1 + V1 2
Slikanje IV P1 + V1 2
Historija umjetnosti – savremena BH umjetnost II P1 + V1 2
Teorije u dizajnu II P1 + V1 2
Engleski u struci IV P1 + V1 2

Trajanje programa: 2 semestara (1 godina)

Akademsko zvanje: Magistar likovne umjetnosti  – grafički dizajn

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru, odnosno 60 (E)CTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
a) Vizuelne komunikacije V / b) Grafika knjige III / c) Tipografsko oblikovanje V P2 + V6 7
Metodologija i metode teorije i historije umjetnosti P1 + V1 3
Razvoj oblikovanja V – savremene tendencije u dizajnu i arhitekturi P1 + V1 3
Priprema završnog rada P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika I P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – dizajn i arhitektura P1 + V 2
Industrijsko oblikovanje P1 + V 2
Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti P1 + V 2
Vizuelne komunikacije P1 + V 2
Postobjektna umjetnost P1 + V 2
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
a) Vizuelne komunikacije VI / b) Grafika knjige IV / c) Tipografsko oblikovanje VI P2 + V6 7
Teorija vizuelnih umjetnosti i vizuelne kulture P1 + V1 3
Razvoj oblikovanja VI – savremene komunikacije i dizajn P1 + V1 3
Završni rad P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika II P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – savremene komunikacije i dizajn P1 + V 2
Industrijsko oblikovanje – drvo u industrijskom oblikovanju P1 + V 2
Savremene tendencije u umjetnosti BiH i na regionalnoj sceni P1 + V 2
Vizelne komunikacije i primijenjeni dizajn P1 + V 2
Estetika statične i pokretne tehno-slike (fotografija, filmska slika, videografska slika, sintetička ili numerička slika) P1 + V 2

U izradi.

ŠEF ODSJEKA

a.mrzljak@alu.unsa.ba

AKADEMSKO OSOBLJE

b.hadzihalilovic@alu.unsa.ba

d.karic-hadziahmetovic@alu.unsa.ba

f.libovac@alu.unsa.ba

s.drinovac@alu.unsa.ba

d.slavuljica@alu.unsa.ba

a.kadic-sacic@alu.unsa.ba

v.prodanovicdurmisevic@alu.unsa.ba

Amer Mržljak

Amer Mržljak je rođen 1973. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Odsjeku za grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu a magistrirao 2016. godine na istom odsjeku. Od 2019. godine angažovan je na Akademiji likovnih umjetnosti, trenutno u akademskom zvanju vanredni profesor.

Na poziciji art direktora djelovao je unutar kreativnih timova Dizajn Trio Sarajevo i marketinške agencije Fabrika. U svom profesionalnom djelovanju radio je na brojnim projektima društveno angažovanog, kulturnog i komercijalnog karaktera te kreiranju niza publikacija. Posebno je aktivan u oblasti reklamnog oglašavanja učestvujući u kreiranju brojnih kampanja za domaće i strane klijente.

Dobitnik je više domaćih i stranih nagrada i priznanja iz oblasti vizuelnih komunikacija. Autor je pet samostalnih i više kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini, Hrtvatskoj, Njemačkoj, Srbiji, Sloveniji, Turskoj i Japanu.

Radovi Amera Mržljaka su objavljeni u više internacionalnih magazine iz oblasti vizuelnih komunikacija i umjetnosti među kojima su: “Print Magazine”, “How Magazine”, “Step Inside Design Magazine”, te publikacije: “Innovative Promotions that Work”, “Anatomy of Design: Uncovering the Influences and Inspirations in Modern Graphic Design”.

ODSJECI

Bojan Hadžihalilović

Bojan Hadžihalilović je diplomirao 1989. na odsjeku grafički dizajn kod profesora Mladena Kolobarića, magistrirao 2003. kod profesora Stane Bernika. Prije 20 godina bio jedan od osnivača dizajnerskog studio – Design TRIO Sarajevo (zajedno sa Dalidom Hadžihalilović i Lejlom Mulabegović Hatt). U početku se studio bavio dizajnom omota za ploče, News magazina, pozorišnih i filmskih plakata, knjiga…

Iza rata formiraju agenciju Fabrika-Sarajevo koja se bavi dizajnom, kompjuterskom grafikom, TV animacijom, produkcijom TV spotova i marketing komunikacijama.

Radovi grupe Trio i Fabrika su publikovani u magazinima: “Graphis”, “Print”, “How”, “Step inside Design”, “Life”, “Newsweek, “The Face”, “Creative Review”, “Art Press”, “Print”, “Flash Art”, kao i publikacijama “Anatomy of Design”, “Innovative Promotions at Work”, “The Design of Dissent”, “Graphic Agitation II”, “Evil doesn't live Here”, “Political posters in Central and Eastern Europe 45-95”, “Bound les Borders”.

Bojan Hadžihalilović predaje na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Sarajevu, odsjek grafički dizajn.

ODSJECI

Karić-Hadžiahmetović Dalida

Redovni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti, Odsjek Grafički dizajn. Nagrade koje je osvojila su: Graphis Gold Protest Posters 2 u New Yorku 2021. godine, Graphis Sliver LogoDesign 9 u New Yorku 2017, Graphis Silver Typography 3 i Graphis Silver Social&Political Protest Poster u New Yorku 2015, Graphis Gold za Design Annual 2014 i Graphis Gold Poster Annual u New Yorku 2014, RGD Social Good Design Award u Torontu 2013, Top Ten Posters of Poster for Tomorrow u Parizu 2012. Zlatnu medalju na IX Internacionalnom bijenalu plakata u Meksiku 2006., Počasno priznanje III Internacionalnog bijenala socio-političkog plakata u Auschwitzu 2010., nagrade Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajna BiH za 2002, 2004, 2011, 2013. i 2015. godinu. Finalista je XII Political Poster Show u Monsu-Belgija (2013.), Biennal del Cartel Bolivia (2013.), XXII Poster bijenala u Varšavi 2010., XI Bijenala plakata u Meksiku 2010., X Internacionalnog bijenala političkog plakata u Monsu 2007., YAKU- IV Internacionalne izložbe ekoloških plakata u Limi 2010., Festivala vizuelnih komunikacija Magdalena u Mariboru 2002., 2003. i 2004. itd. Imala je šesnaest samostalnih izložbi i učestvovala je na brojnim festivalima i izložbama diljem svijeta uključujući izložbe “All The Gold Of The World” (Golden Bee festival u Moskvi 2010.), “Voices in Freedom” (predstavljena u više od 50 zemalja svijeta 2010 i 2011.), “III Propaganda World Tour” (na turneju krenula iz San Francuska 2007.) itd. Rad u kolekcijama muzeja: Victoria and Albert Museum London, Les Arts Decoratifs in Paris, Center for the Study of Political Graphics in Los Angeles, Canadian Museum for Human Rights, Dansk Plakatmuseum, Design Museum Gent (Belgium), Wilanow Poster Museum (Poland), Graphic Design Museum Breda (The Netherlands), Lahti Poster Museum (Finland), Museum für Gestaltung in Zurich (Switzerland).

ODSJECI

Fikret Libovac

Fikret Libovac je rođen 1957. godine u Prijedoru. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1984. godine, u klasi profesora Alije Kučukalića. Postdiplomski studij završio je na istoj akademiji 1990. godine. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Izlagao na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama. Samostalna izložba koju je realizovao u sarajevskoj galeriji “Collegium artisticum“ proglašena je za kulturni događaj 2011. godine. Dobitnik je više priznanja i nagrada za skulpturu, crtež i instalaciju. Živi u Sarajevu i profesor je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

ODSJECI

Sandro Drinovac

Sandro Drinovac je rođen u Mostaru 1981 god. Diplomirao je na odsjeku za grafički dizajn, Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu 2006 godine, a magisterij na istom odsjeku je završio 2019 godine. Već od 2005. godine zajedno sa kolegama sa studija, Vanesom Prodanović i Tarikom Hodžićem, otvara vlasiti studio za dizajn ‘Hot Shop’, a od 2007. je zaposlen i na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu kao asistent na predmetu Vizuelne komunikacije. ‘Hot Shop’ napušta 2011. godine. Tu je stekao značajno iskustvo radom u oglašivačkoj industriji radeći na oblikovanju kreativnih rješenja za komercijalne klijente, ali i radom na različitim projektima od kulturne i društvene važnosti. Trenutno radi na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na poziciji višeg asistenta na predmetima Vizualne komunikacije I-IV. te kao samostalni dizajner. Projekti na kojima radi su većinom vezani za komercijalne klijente različitih profila te za različite potrebe kulturne i umjetničke scene u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Neki od zadnjih projekata na kojima je radio. Monografija “90. godina Sarajevske filharmonije”, Omot za CD za izvođače Zoster i Sassja, Vizualni identitet i serija plakata za “ Otvoreni univerzitet Sarajevo”, dizajn vizualnih standarda za Kanton Sarajevo itd. Do sada je izlagao na samostalnim i grupnim izložbama u Sarajevu, Mostaru, Maglaju, Dubrovniku, Zagrebu, Beogradu, Mariboru (SLO), Frankrurtu (DEU), Bremenu (DEU), Siracusi (ITA), Sofiji (BUL), Grazu (A). Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja – 2003. godine Nagrada ‘Alija Kučukalić’, ALU Sarajevo (BiH), 2003. godina Finalista natječaja ’Meaning of Moving’ HfK Bremen, (DEU), 2004. godine Nagrada za rješenje vizuala za ‘Europski Omladinski Mirovni Samit’, Sarajevo (BiH), 2004. Nagrada ‘Golden Bra’ (Grupni rad), Festival Vizuelnih Komunikacija, ‘Magdalena’, Maribor (SLO), 2005. Pobjedničko rješenje za logo – Spomenik prirode ‘Skakavac’ (grupni rad), Sarajevo (BiH), 2007. Finalista internacionalnog natječaja za logo grada Siracusa (ITA), (Grupni rad), 2010. Finalista i oficijelna selekcija internacionalnog natječaja za plakat ‘Culture Counts’ Spectrum of Cultures.

ODSJECI

Dejan Slavuljica

Dejan Slavuljica je rođen u Tuzli 14.2.1976. godine.

Osnovnu školu “Džemal Mandžić“ i Srednju mašinsku školu završava u Tuzli. Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek za grafički dizajn, upisuje 2002. godine i završava je kao student generacije.

Nakon završenog studija radi samostalno kao free lance dizajner i upisuje postdiplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo. Projekti ga sve češće upućuju i vezuju za agenciju “Fabrika“ iz Sarajeva, za koju se profesionalno i vezuje u narednom periodu. Početkom ljetnog semestra 2013. godine, prelazi na Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, kao asistent na predmetima Uvod u grafički dizajn I i II i Grafika knjige, kod prof. mr. Amre Zulfikarpašić.

Od malih nogu je aktivno zainteresovan za likovni svijet, djeluje instinktivno i uključuje se samostalno u različite projekte iz struke. Takav pristup kreativnom problemu ga povezuje sa velikim brojem interesantnih projekata, koji su ga od amaterske osnove doveli do profesionalne definicije. Istražujući različite mogućnosti grafičkog dizajna, poseban senzibilitet i interesovanje razvija prema ilustrativnom izrazu po čemu je postao i prepoznatljiv. 2016 godine magistrira sa radom „Kako nastaje ilustracija“, a od 2022 – 23 školske godine u zvanju docenta izvodi nastavu na predmetu Ilustracija.

Izlagao je na dvadeset samostalnih i velikom broju kolektivnih izložbi, u rodnom gradu, državi i inostranstvu. I pored toga što je diplomom grafički dizajner, radovi koje je izlagao bili su i crteži, skulpture, slike, fotografije i drugi oblici likovnog izraza.

Anesa Kadić-Šačić

Anesa Kadić-Šačić rođena je 1990.god. u Sarajevu, Bosna I Hercegovina. 2013. – 2015. MA, Magistar likovne umjetnosti – kiparstvo, u klasi profesora Mirsada Šehića, Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo, BiH (tema: “Poetika oblika u svjetlu mitskog i simboličkog“) 2009. – 2013. BA, Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – kiparstvo, u klasi profesora Mirsada Šehića, Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo. 2013. Dobitnica priznanja SREBRNA ZNAČKA Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, BiH 2012. Dobitnica Nagrade “ALIJA KUČUKALIĆ“ – nagrade za najboljeg/najbolju studenta/studenticu u školskoj 2011/12. godini, Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo, BiH Učestvovala je na brojnim internacionalnim I lokalnim projektima I izložbama. Učestvovala u realizaciji mnogih radionica, umjetničkih kolonija. Izložba u počiteljskoj koloniji Mlaz 2012. godine, gdje izlaže svoje radove u kamenu.Učestvuje na Mess festivalu 2013. godine, gdje grupnim radom predstavlja instalaciju za otvorenje Mess festivala. Angažirana na kostimografiji za Theatre Hair Show 2012. godine. Samostalna izložba “Žabe“, Galerija “Roman Petrović“, Sarajevo, BiH. „Poetika topline“ Samostalna izložba skulptura u sklopu udruženja za afirmaciju kulture i umjetnosti „Zvono“, Sarajevo, BiH. Samostalna izložba skulptura iz ciklusa “Poetika oblika u svjetlu mitskog i simboličkog“; u sklopu projekta “Kulturno-umjetnički program u MLAZ-u“, MLAZ, Počitelj, BiH itd.

ODSJECI

Prodanović Durmišević Vanesa

Nakon završene Srednje škole primjenjenih umjetnosti u Sarajevu, 2000. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafički dizajn gdje, 2006. stiče diplomu Akademski grafički dizajner, u klasi prof. Bojana Hadžihalilovića. 2016. završava magistarski studij u klasi prof. Amre Zulfirkarpašić, čime stiče diplomu Magistar grafičkog dizajna. Od 2003. uspješno radi kao grafički dizajn/art direktor u sklopu BH agencija i samostalno. U dugogodišnjem profesionalnom radu kao grafički dizajn stiče značajna iskustva u kreativnoj industriju kroz rad na različitim kreativnim projektima: kreiranje vizualnih identiteta – logo, komercijalnih kampanja, kreiranja storyborda, printanih, digitalnih i outdoor promotivnih materijala, godišnjih izvještaja, promotivnih i edukativnih publikacija, knjiga, dizajn ambalaža, brendiranje prostora itd. Od 2018. angažovana je na poziciju asistenta na oblasti Grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti, Sarajevo. Sa svojim radovima učestvovala je na grupnim izložbama u sklopu Akademije likovnih umjetnosti, Sarajevo i ULUPUBIH-a. Izdvojene nagrade i priznanja: 2004. Magdalena, Festival vizuelnih komunikacija: Golden Bra Award i nagrada za kreativnu upotrebu medija(Maribor, Slovenija), 2005. “Prirodni spomenik Skakavac”, nagrada za vizuelni identitet/logo, (Sarajevo), 2007. “Siracusa”, finalist za vizuelni identitet grada,(Siracusa, Italija), 2015. “Trebević – Zaštićeni pejzaž”, nagrada za vizuelni identitet/logo, (Sarajevo).

ODSJECI