KONTAKTI

ALU Sarajevo / Trenutačni i opšti ciljevi /

Trenutačni i opšti ciljevi

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu (ALU), kao visokoškolska ustanova i članica Univerziteta u Sarajevu, osnovana je 1972. godine. Akademiju čine šest specifičnih odsjeka: Nastavnički odsjek, Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn i Produkt dizajn. Studentima ALU, tokom studija I i II ciklusa, nude se i različite grupacije izbornih predmeta iz oblasti multimedije, fotografije, pedagogije, psihologije, konzervacije i restauracije, teorije dizajna i marketinga, dizajna svjetla, itd. Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu je školske 2006./2007. godine pristupila bolonjskom sistemu školovanja 4+1.

Nakon reorganiziranja nastavnih planova i programa I ciklusa (BA) studija, sukladno savremenim trendovima u visokom obrazovanju, Akademija je pristupila i reorganiziranju programa II ciklusa, (MA) studija, te pored postojećih uvela i nove master studije iz oblasti fotografije i edukacije u likovnoj umjetnosti.

Doktorski studij umjetnosti i dizajna, kao III ciklus studija na ALU Sarajevo, je u pripremnoj fazi. On je zamišljen kao interdisciplinarni istraživački studij umjetnosti i dizajna koji će, u duhu prethodno stečenih iskustava, obuhvatati kreativno-umjetničke aspekte kao i formalno-teorijske, akademske aspekte oblikovanja. Stručno-teorijsko obrazovanje budućih doktora umjetnosti i dizajna otvoriti će put ka studioznoj evaluaciji likovno-vizuelne kreacije, njenoj analizi i sintezi i to sa polazištem na njihovoj kreativnoj praksi.

Sa ciljem doprinosa zaštiti bogatog i teško ugroženog kulturno-historijskog nasljedstva Bosne i Hercegovine i evidentne i prijeke potrebe za stručnim kadrom, uspostavljen je studij iz oblasti Konzervacije i Restauracije koji se izvoditi zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

U duhu dugoročnog razvijanja i njegovanja kolegijalnih odnosa, u oktobru 2012. godini potpisani su u Sarajevu sporazumi o saradnji sa 12 umjetničkih akademija iz države i regije (40ALU). Ovaj sporazum predstavlja osnovu za definiranje i razvijanje specifičnih programa s područja umjetničke, nastavne, naučne i istraživačke djelatnosti, poput zajedničkog učešća i predstavljanja na međunarodnim umjetničkim i naučno-istraživačkim projektima; promicanja mobilnosti nastavnika i studenata; realizacije zajedničkih izložbi, simpozija, seminara, umjetničkih radionica, publikacija; uzajamne pomoći u edukaciji studenata i razvoju nastavnog osoblja.

Pored regionalne saradnje, ALU je u proteklih 50 godina svoga postojanja izgradila značajne veze sa međunarodnim partnerima i drugim akterima poput predstavnika privrede i industrije i diplomatskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini, čime je potvrdila svoju vodeću ulogu ne samo u polju visokoškolskog obrazovanja u vizuelnim umjetnostima i dizajnu već i u uspostavljanju veza sa potencijalnim tržištem rada za njene studente. Učešće na brojnim međunarodnim izložbama zatim osvojene nagrade, djelovanje u javnom i kulturnom životu u BiH i izvan nje  dokaz su da znanja stečena na ALU bivšim studentima nude mogućnost višestrukog otvaranja i usavršavanju u oblastima poput multimedije, digitalne umjetnosti, interaktivne umjetnosti, osavremenjenih pedagoških trendova, vizuelnih komunikacija i dizajna kao i drugih oblasti iz srodnih domena.

U Galeriji ALU, Akademija želi otvoriti vrata za protok i razmjenu različitih mišljenja, ideja i izraza iz oblasti vizuelne umjetnosti i legitimno preuzeti inicijativu da animira i educira bosanskohercegovačku javnost o značaju i važnosti  umjetnosti u savremenom društvu, prvenstveno zbog činjenice da je u posljednjih dvadeset godina umjetnost izmještena na margine društva. Obogaćivanje programa Galerije ALU omogućilo bi umjetnicima, studentima, nastavnicima, bivšim saradnicima, kao i svim zainteresiranima mjesto re/prezentacije umjetnosti, kritičko-dijalektički okvir za promišljanje značaja i mjesta umjetnosti u društvu, kao i informiranje o aktualnim umjetničkim tendencijama. Tri krovne teme programa su:

  • preispitivanje promjena životne sredine unutar koje djeluju mladi umjetnici,
  • sagledavanje različitih tendencija u praksi savremene umjetnosti, s akcentom na mlađu generaciju umjetnica i umjetnika,
  • sagledavanje problematike teoretizacije savremene umjetničke prakse