KONTAKTI

Galerija ALU / Tehnički podaci /

Tehnički podaci

Pored osnovnog galerijskog prostora, pokretne pregrade omogućavaju povezivanje galerije sa velikom salom te time pružaju mogućnost proširenja prvobitnog prostora i njegovo reorganiziranje sukladno potrebama (tlocrt galerije i fotografije u prilogu).

Plan rada galerije organiziran je paralelno sa semestralnom podjelom akademske godine. Prijave za korištenje galerije usklađene su sa početkom svakog semestra kako bi se mogao napraviti program dešavanja.

OPREMA

Galerija raspolaže sa sljedećom tehničkom opremom:

 • televizor LCD HDMI, 190 cm diag. (x1),
 • projektor (1x),
 • zvučnik (2x),
 • mikrofon sa postoljem (1x),
 • dvd player (1x),
 • stol (21x),
 • stolica (22x),
 • projekciono platno.

PISMO MOLBE

Pismo molbe koje sadrži:

 • naslov izložbe,
 • temu (sažetak),
 • detaljan plan postavljanja i skidanja tj. trajanja izložbe,


naslovljeno na Savjet Galerije ALU Sarajevo potrebno je dostaviti kako bi se mogli osigurati traženi termini (trenutnu raspolozivost termina mozete pogledati u Kalendaru planiranih aktivnosti ispod).
Prije postavljanja izložbe korisnik potpisuje izjavu da će pri završetku izložbe/događaja galeriju vratiti u urednom stanju. Eventualna šteta prouzrokovana u galeriji tokom korištenja, biti će izmirena od strane korisnika.

KONTAKT

SAVJET GALERIJE ALU

e-mail: galerijaalu@gmail.com, galerija@alu.unsa.ba

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 33 210 369
F: +387 (0) 33 210 530
alu@alu.unsa.ba

Dokumenti