KONTAKTI

ALU Sarajevo / Organizaciona struktura /

Organizaciona struktura

Dekanat

DEKAN AKADEMIJE

Prof. dr. Dubravka Pozderac-Lejlić

d.pozderac-lejlic@alu.unsa.ba

PRODEKAN ZA NASTAVU

Prof. mr. Daniel Premec

prodekan@alu.unsa.ba

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I FINANSIJE

Prof. Srđa Hrisafović, DIA; MBS

s.hrisafovic@alu.unsa.ba

SEKRETAR AKADEMIJE

Elma Đozo, dipl. pravnik

e.djozo@alu.unsa.ba

TEHNIČKI SEKRETAR

Jesenko Bajraktarević

jesenko@alu.unsa.ba

Stručne službe

SLUŽBA ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

Nađa Softić, šef službe

studentska@alu.unsa.ba

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

Senad Cvrk, šef službe

senad.cvrk@alu.unsa.ba

Nermin Bajraktarević

n.bajraktarevic@alu.unsa.ba

SLUŽBA ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE

Amra Halebić, šef službe
a.halebic@alu.unsa.ba

Tijela Akademije

NASTAVNO-UMJETNIČKO VIJEĆE

Nastavno-umjetničko vijeće čine akademsko osoblje i predstavnici studenata Akademije.

STRUČNI KOLEGIJ

Stručni kolegij sačinjavaju dekan, prodekan, šefovi odsjeka i katedri i sekretar.

Odsjeci

Akademiju čine šest specifičnih odsjeka sa većim brojem izbornih predmeta, koji u suštini sa dobrom orga- nizacijom omogućavaju unutarnju prohodnost studenata:

Svaki od ovih odsjeka osposobljava studente za određenu umjetničku djelatnost na način koji zadovoljava evropske kriterije umjetničke edukacije. Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu je školske 2006/2007 godine pristupila bolonjskom sistemom školovanja 4+1 (dodiplomski/bachelor- četiri godine i diplomski/master – jedna godina).

Katedre

  • Katedra za teoriju i historiju umjetnosti
  • Katedra za fotografiju i multimediju