Kontakt

Academy of Fine Arts Sarajevo
Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo, B&H
T:+387(0)33 210 369 F:+387(0)33 210 530
alu@alu.unsa.ba

 

Exhibition Gallery: GALERIJA ALU

Enrollment: I CIKLUSII CIKLUS

 

Transakcijski račun:
UniCredit Bank, 3389002208256905

MEĐUNARODNA SARADNJA ALU: