Biblioteka

Akademija ima biblioteku koja obezbjeđuje naučnu i stručnu literaturu i dokumentaciju za potrebe naučnih istraživanja i umjetničkog rada na Akademiji, a koje se stavlja na raspolaganje nastavnicima, saradnicima i studentima.

U sastavu biblioteke djeluje čitaonica.

Radno vrijeme biblioteke: radnim danima od 10.00-16.00 sati.
Kontakt: biblioteka@alu-unsa.com.ba