Aktuelnosti

Evropska akademija znanosti i umjetnosti (EASA – Academia Scientiarium et Artium Europaea / European Academy of Sciences and Arts) je u svoje članstvo primila dugogodišnjeg profesora Akademije liko