Aktuelnosti

Studenti III i IV godine Odsjeka za produkt dizajn su u januaru 2017.

Lecture I: Contemporary Art in Scotland since 1988   I   Monday, 17.4.2017, from  15:00-17:00, Lecture hall

Javno predavanje "Unsettling the Image": Sabina Bitter & Helmut Weber,
Ponedjeljak 10.04.2017., u 15.00h, Velika sala, Akdemija likovnih umjetnosti u Sarajevu

Damir Šagolj je bosanskohercegovački fotograf rođen 1971. u Sarajevu. U Sarajevu završava osnovnu školu a srednju u Moskvi gdje mu otac radi kao dopisnik Sarajevskog Oslobođenja.

Karijera Julie Cassim obuhvata umjetnost, dizajn, studije muzeja i socijalni aktivizam.