II ciklus

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa KJU Porodičnim savjetovalištem KS organizira radionicu o mentalnom zdravlju u vrijeme vanrednih okolnosti, kao što je pandemija b

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JUNSKO - JULSKOG ISPITNOG ROKA

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

Na Univerzitetu u Sarajevu se od 10.05. do 10.06.2021. godine realizuje međunarodni projekat organizacije Civilian Research and Development Foundation uz podršku U.S.

PRVO REGIONALNO SAVETOVANjE MLADIH ISTRAŽIVAČA I VIZUELNIH UMETNIKA

„ШумАрт 2021“

On the occasion of June 5th, World Environment Day, Trakya University - Faculty of Fine Arts invite lecturers and graduate / doctorate students to participate in the virtual drawing exhibition.

Syndicate content