Oglasi

Na osnovu člana 103. Stav (1) Zakona o visokom obrazovanju, Odluke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03- 387.4/17 od 08.09.2017.

Raspored sati za I ciklus studija, zimski semestar školske 2017/2018. godine (dokument u prilogu).

Početak nastave 09.10.2017. godine. 

Nastava na prvom ciklusu studija školske 2017/2018. godine počinje 09.10.2017. godine. 

THE KEY TO RAISING ATTENTION – challenges and perspectives of audience development along the Danube

11-13 October 2017, Kodály Centre, Pécs/Hungary

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija  Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2017/2018.

Prijava ispita za drugi septembarski ispitni termin u periodu od 18.09.2017 – 22.09.2017. godine u studentskoj službi Akademije.

UPIS STUDENATA OD 25.09 – 05.10.2017. GODINE

 

Syndicate content