Oglasi

Konkurs je otvoren od 26. septembra do 15. oktobra 2021. godine.

Rok za prijavljivanje je najkasnije do 15. oktobra.

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje:

Detaljnije o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom možete pogledati ovdje:

Vodič za pristup informacijama koje su pod kontrolom Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu kao i obrazac - Zahtjev za pristup informacijama možete pogledati ovdje:

Kolektivni godišnji odmor zaposlenika Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu će trajati od 02. avgusta do 30. avgusta 2021. godine. 

Odluku o davanju saglanosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi - doc.mr. Sandro Drinovac kao i mišljenje sekretara Akademije možete pogledati ovdje:

Čini nam veliku čast i zadovoljstvo podjeliti informaciju da je dana 06.07.2021.

Još jedno djelo čuvenog arhitekte Karla Paržika u glavnom gradu naše zemlje postalo je nacionalni spomenik.

Syndicate content