Oglasi

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162.

Sa velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo o našem ljetnom kursu njemačkog jezika, koji će se održati u Minhenu, Njemačka.

Poštovani,

U sklopu redovne informativne kampanje koju svake akademske godine
organiziraju predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u srijedu

Program razmjene studenata i nastavnika „Mevlana“ Turska

Ambasada Republike Slovenije, posredstvom Ministarstva v

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13), člana 162.

Syndicate content