Oglasi

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) i ove

Dokumente koji su potrebni za upis u I godinu drugog ciklusa studija možete preuzeti u prilogu.

Dokumente koji su potrebni za upis u II, III i IV godinu studija i obnovi godine za školsku 2013/2014 godinu I ciklusa studija možete preuzeti u dokumentu u prilogu. 

Syndicate content