Konkurs za izbor u akademsko zvanje - Viši asistent za oblast Produkt dizajn

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „
broj:33/l 7), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj: 03-338.2/20 od 08.06.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-14-70/20 od 24.06.2020 godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa. Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu,

raspisuje,

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor u akademsko zvanje

1. Viši asistent za oblast Produkt dizajn.................................................1 izvršilac/puno radno vrijeme

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje:

 

PreviewAttachmentSize
KONKURS PRODUKT DIZAJN.pdf62.49 KB