Obavještenja ii ciklus

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje Preliminarnu rang listu za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2016/2017 godini (doku

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017.

Prijavu ispita za septembarski ispitni rok vršite putem ISSS sistema u periodu od 22.08 - 27.08.2016. godine.