Obavještenja ii ciklus

Francuska svake godine primi oko 300 000 stranih studenata i četvrta je svjetska destinacija inostranih studenata.

Raspored sati za II ciklus Interdisciplinarnog studija: Konzervacija i restauracija, zimski semestar školske 2017/2018. godine 

Početak nastave 16.10.2017. godine. 

Raspored sati za II ciklus studija, zimski semestar školske 2017/2018. godine (dokument u prilogu).

Početak nastave 16.10.2017. godine. 

Upis primljenih kandidata od 10.10 - 13.10.2017. godine u periodu od 11:00 -13:00 h.

Početak nastave 16.10.2017. godine.