Obavještenja III Ciklus

 
Stipendija CEEPUS ADRIART.CE.

Omladinska informativna agencija (OIA BIH) i Inkubator društvenih inovacija „Munja“ uz podršku Robert Bosch Fondacije, Balkan Trust for Democracy i partnera otvara i os

Online upitnici za studente koji su diplomirali, magistrirali i doktorirali na Univerzitetu u Sarajevu u akademskim godinama: 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

Predavanje prof. dr. sc. Aide Abadic Hodic: "Arhitektura izvan cetiri zida: Selman Selmanagic i Bauhaus"