Obavještenja Oglasi

Teme:

Univerziteti u Njemačkoj - studij i istraživanje,
Upis na studije u Njemačkoj,
Ponuda stipendija DAAD-a.

Raspored predavanja za II ciklusa studija, ljetni semestar, školske 2015/2016.godine možete preuzeti u dokumentu u prilogu

Raspored predavanja za prvu i drugu godinu  I ciklusa studija, ljetni semestar, školske 2015/2016.godine možete preuzeti u dokumentu u prilo