Obavještenja II Ciklus

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

 

O B A V J E Š T E N J E

Udruga Metamedij u suradnji s Odsjekom za vizualne komunikacije Umjetničke akademije u Splitu organizira radionicu spekulativne dizajnerske prakse pod nazivom ‘’The Otherness Toolkit’’.

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTi
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E N J E

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JUNSKO/JULSKOG ISPITNOG ROKA