KONTAKTI

9. EX-YU KONKURS ZA GRAFIKU 2015.

Pravila učestvovanja:

1. Konkurs je otvoren za sve likovne stvaraoce iz Republike Srbije,
Republike Makedonije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike
Crne Gore i Republike Bosne i Hercegovine.

2. Konkurs je otvoren za likovne stvaraoce i studente završne godine
umetničkih fakulteta navedenih republika. Učestvovanje je besplatno.

3. Učesnici konkurišu sa jednom grafikom na temu „Odredišta“.

4. Svi priloženi radovi moraju biti realizovani kao grafike otisnute na
papiru ne većem od 707x1000mm (format - B1).

5. Grafičke listove autori dostavljaju lično ili poštom (o svom trošku).
Radovi odbijeni na konkursu, za likovne stvaraoce sa teritorije Beograda,
preuzimaju se u roku od 10 dana od dana objavljivanja rezultata žiriranja.
Autorima van Beograda radovi se vraćaju o trošku pokrovitelja konkursa u
roku od 3 meseca. Žirirani radovi izabrani za izložbu ostaju vlasništvo
pokrovitelja konkursa.

6. Na konkursu se prihvataju samo originalni grafički listovi, nastali i
otisnuti u poslednje 2 godine. Crteži, skice i fotokopije neće biti
prihvaćeni. Sve grafičke tehnike biće ravnopravno prihvaćene i
vrednovane.

7. Žiri od tri člana čine:

- istoričarka umetnosti, Olivera Vukotić, kustos Galerije ULUS u Beogradu.

- mr Dimitrije Pecić, redovni profesor na slikarskom odseku Fakulteta
likovnih umetnosti u Beogradu i Dekan FLU u Beogradu.

- dr Aleksandar Mladenović Leka , vanredni profesor na grafčkom odseku
Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i Rukovodilac Centra za grafiku i
Vizuelna istraživanja FLU u Beogradu.

8. Žiri će dodeliti nagrade u dve kategorije:

za najboljeg grafičara:

I nagrada u iznosu od 800 eura
II nagrada u iznosu od 700 eura
III nagrada u iznosu od 600 eura

za najboljeg studenta grafičara:

I nagrada u iznosu od 500 eura
II nagrada u iznosu od 400 eura
III nagrada u iznosu od 300 eura
( u dinarskoj protivvrednosti)
Nagrade će uručiti donatori.

9. Organizator će štampati katalog u boji, sa reprodukcijama izloženih
grafika.
Izložba će biti otvorena u decembru u Galeriji ULUS-a, Knez Mihailova 37,
Beograd.

10. Sve pošiljke koje stignu do 13. novembra 2015. godine biće prihvaćene
za žiriranje.
Pošiljke treba poslati na adresu:

Visoka turistička škola strukovnih studija, Bulevar Zorana Đinđića 152a,
Novi Beograd, sa naznakom „9. EX YU“ na koverti. Obaveštenje o datumu
žiriranja i otvaranju izložbe, kao i sve dodatne informacije, biće
objavljeni na sajtovima:

www.visokaturisticka.edu.rs, www.ulus.org.rs, www.ulupuds.rs

autor konkursa, Nataša Brkić, akademski slikar

kontakt: 060 090 3887, natasabr@gmail.com

Konkurs je objavljen: