Kontakt

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Obala Maka Dizdara 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 (0) 33 210 369
Fax: +387 (0) 33 210 530
E-mail: alu@alu.unsa.ba

www.alu.unsa.ba