Aktuelnosti

U okviru obilježavanja 71. godišnjice Univerziteta u Sarajevu u prostorijama Rektorata je tradicionalno priređena izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti UNSA.

Dževad Hozo je rođen 10. maja 1938. u Užicu. Nakon završene gimnazije u Bihaću 1957. godine upisuje Studij povijesti umjetnosti u Beogradu. Studij je prekinuo i 1958.