I ciklus

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022./2023. godini.

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JUNSKO - JULSKOG ISPITNOG ROKA

PRVI (REDOVNI) TERMIN od 20.06.2022 – 02.07.2022. godine

UNDP BiH, u okviru obilježavanja klimatske sedmice, organizira projekciju jednog od najboljih dokumentarnih filmova na temu klimatskih promjena “Prije poplave” iz 2016.

Udruženje Fablab organizira Sarajevo Maker Faire - Svjetski sajam nauke, inovacija, tehnologije i kr

Syndicate content