KONKURS za izbor u akademsko zvanje - Viši asistent oblast Kiparstvo i Viši asistent oblast Grafika i Crtanje

1.    Viši asistent za oblast Kiparstvo- 1 izvršilac ( nalazi se u dinamičkom planu u tabeli 3/ konkursi za izbor u isto ili vise zvanje/ pod rednim brojem 11./,
2.    Viši asistent za oblast  Grafika i Crtanje - 1 izvršilac ( nalazi se u dinamičkom planu u tabeli 3/ konkursi za izbor u isto ili vise zvanje/ pod rednim brojem 14./.
 

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97  Zakona o visokom obrazovanju (Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo ,broj 33/17, 35/20 i 40/20 i 39/21) 

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje:

PreviewAttachmentSize
konkurs v.ass KIPARSTVO I GRAFIKA.pdf98.95 KB